Panik Atak Nedir?
 
Panik Atak Nedir?

PANİK ATAK NEDİR?

Panik, sık kullanılan sözcüklerden biridir. Kökü eski yunanca olup, Tanrı Pan’ı tanımlamak için kullanılmıştır. Sonradan Pan’ın çobanları ve hayvanları korkutup kaçıran çığlıklarından esinlenerek bireysel ve toplumsal kaygıyı, korkuyu, şaşkınlığı anlatan bir sözcük olmuştur. Tıp dilinde panik sözcüğü, birdenbire ortaya çıkan, bedensel, ruhsal belirtiler ve yakınmalarla kendini gösteren kaygı, korku ve şaşkınlık yaratan durumları tanımlamak için kullanılır.

Panik atak bir çok bedensel ve ruhsal hastalığın başlangıcında ya da gelişmesinde ortaya çıkabilir. Sıklıkla fobilerle, obsesif-kompulsif bozukluklarla ya da başka ruhsal sendromlarla birlikte görülebilir.

Panik atağın temel özelliği birdenbire, durup dururken gelmesidir. Ne zaman geleceği önceden kestirilemez. Panik atak dışında hastanın genel görünüşünde sağlık durumunda başkalarıyla bağlantılarında uyumunda belirgin bir bozukluk yoktur. Panik atağın başlamasıyla birlikte hastada bir dizi bedensel, ruhsal belirtiler ve yakınma başlar.

Panik atağın tek ve belirgin özelliği, atak sırasında, bedensel, ruhsal belirtilerin, yakınmaların yanında aşırı derecede endişe, kaygı, korku, telaş durumunun bulunması kişiye bu durumun hakim olmasıdır. Panik atak sırasında hastanın bilinç durumu bozulmaz. Ancak bu durumda hastayla iletişim kurulması güçtür. Panik atağı yaşayan hastaların en büyük korkusu panik nöbetini yeniden yaşamasıdır. Panik atak süresince ortaya çıkan belirtileri birkaç grupta toplanabilir.

BEDENSEL BULGULAR VE YAKINMALAR

Ağızda, boğazda kuruluk. Kalp çarpıntısı.
Aşırı solunum.
Kan basıncında yükselme.
Titreme, terleme.
Baş dönmesi ve dengesizlik.
Bitkinlik, yorgunluk.
Göz bebeklerinin genişlemesi.
Bulantı, kusma, ishal.
Sıcak-soğuk basması.
Kılların diken diken olması.
Konuşma güçlüğü, kekeleme, az ya da çok konuşma.
Gürültüye ve sese karşı aşırı duyarlılık.

DUYGULANIM ALANINDA ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLER

Panik atak sırasında aşırı derecede endişe, korku ve kaygı vardır. Panik atak, durumluk kaygı düzeyinin birdenbire artması, yükselmesi sonucu ortaya çıktığından, hastada sürekli kaygı ve durumluk kaygı düzeyinin yüksekliğine göre yakınmalar görülebilir. Duygulanım alanını birdenbire büyük bir korku kaplar. Bu korku genellikle kalp ya da ruh hastası olma, denetimi yitirme ve delirme düşüncelerini içerir. Temelinde ölüm korkusu vardır. Nöbete bağlı belirti ve yakınmalar çoğalır, nöbetin süresi uzar. Bunlara bedensel belirtiler ve yakınmalarla birlikte bayılma korkusu ve endişe de yerleşir.

Panik atak; bedensel belirtiler ile başlayan, yoğun bir korku, kaygı, panik ve huzursuzluk durumunun eşlik ettiği; çoğu zaman aniden başlayıp, şiddetlenerek devam eden; kimi zaman 30 saniye kimi zaman 10-20 dakika sürebilen ve olumsuz algı, yorum ve düşüncelerle karakterize bir kısırdöngüdür. Tekrarlayan panik ataklar olması durumu ise, panik bozukluk adını alır.

Panik atak, aslında son derece sıradan, olağan bir bedensel belirtinin "tehlikeli" ya da "tehditkar" olarak algılanmasıyla birlikte başlayan, illüzyonlu bir kısırdöngüdür.

Panik atak döngüsünün 4 ana boyutu vardır.

Panik atak döngüsünün; bedensel, düşünsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere 4 ana bileşeni vardır.

Panik atak döngüsünü başlatan fiziksel belirtiler kişiden kişiye değişebilmekle birlikte en yaygın olarak; çarpıntı, terleme, titreme, baş dönmesi, göğüs sıkışması, nefes darlığı, uyuşma, karıncalanma şeklindedir. Panik atak yaşayan kişi, bedenine ve fiziksel duyumlarına aşırı duyarlıdır; tüm dikkati ve ilgi odağı bedensel belirtilerine yönelmiş durumdadır. Öncelikle kalp, tansiyon, şeker ya da tiroid gibi herhangi bir fiziksel bir nedenin, medikal bir rahatsızlığın olmadığından emin olmak gerekir ! Eğer fiziksel bir bulgu saptanamıyorsa, yaşanan belirtilerin psikolojik kökenli olduğunu farketmek anlamlı olacaktır.

Panik atak döngüsünü esas başlatan şey bedensel belirtilerin kendisi değil; kişinin onları algılama ve yorumlama biçimidir.

Merdiveni hızla çıktığımızda kalbimiz hızlı atmaya başlar; ya da bir sınav öncesinde ya da sevgiliyle ilk buluşmaya giderkenki karın ağrılarını, mide kramplarını, el terlemelerini birçok kişi yaşar. Ancak panik atak döngüsünü başlatan şey bu olağan bedensel duyumları, "tehlikeli bir durumun sinyali" olarak değerlendirmektir. Kişi, panik atak sırasında kalp krizi geçireceğini, bayılacağını, kendini kaybedeceğini, öleceğini ya da delireceğini düşünür. Yani, hızla merdiven çıktıktan sonra hissedilen hızlı kalp atışlarını kişi bir kalp krizinin ilk sinyali olarak yorumlar; "Eyvah, kalp krizi geçireceğim", "Bana bir şeyler oluyor", "Kendimi kaybedeceğim" diye düşünür; bu olumsuz düşünceler kişinin kaygılarını ve korkularını daha da arttırır. Heyecan, panik, kaygı ve korkular arttıkça da kalp atışları doğal olarak daha da hızlanır, vücut daha da fazla tepki vermeye başlar ve vücut tepkileri arttıkça kişinin heyecanı, paniği ve korkuları da körüklenir. Ancak bu da panik atak denen kısırdöngünün başlamasına ve tekrarlayarak sürmesine neden olur.

Kaçma ve kaçınma davranışları;

Kaygıyı hafifletmek ve olası panik ataklardan korunabilmek için kişi kaçma ve kaçınma davranışları sergilemeye başlar. Daha önce panik atak yaşadığı yerlere gitmekten kaçınmaya ve panik atağın tekrar yaşanabileceğini düşündüğü yerlerde bulunmaktan kaçmaya başlar. Hastane, klinik, kendisinin ya da güvendiği bir yakınının evi gibi bazı noktaları "güvenli bölgeler" olarak algılamaya başlar; bu bölgelerden uzaklaşmamaya gayret eder.

Ancak kaçma ve kaçınma sürdüğü müddetçe, kişi korktuğu şeylerle asla yüzleşemez ve bu da kaygı ve korkularını daha da büyütür. Bu büyüyen, şiddetlenen korkuyla birlikte kişi daha fazla sayıda şeyden daha şiddetle kaçmaya başlar. Bu şekilde kişinin yaşam çemberi gittikçe daralır ve yaşam kalitesi düşer.

Panik atağın ardındaki gerçek!

Semptom adını verdiğimiz kişinin yaşadığı somut sıkıntılar, bedensel belirtiler ve yakındığı şikayetler, aslında her zaman buz dağının sular üzerinde kalan küçük bölümüdür ve daha çok bir "sonuç", bir "dışavurum" niteliğindedir. Psikoterapinin ana hedefi ise buz dağının sular altında kalan büyük bölümünü keşfedebilmek; yani, semptomun altında yatan ana etkenleri, ardındaki esas hikayeyi anlamaktır.

Her ne kadar yüzeyde görünen tekrarlayan panik ataklar ise de, bu daha çok bir şifredir ve bizim bunu doğru deşifre ederek ardındaki ana problemi saptayabilmemiz gerekir. Panik atağın ardında sıklıkla rastladığımız unsurlar arasında; kronik stres ve gerginlik, tükenmişlik, bastırılmış kızgınlıklar ve ifade edilememiş kırgınlıklar, kayıplar, korkular, güvensizlikler, birikmiş ağır yük ve sorumluluklar, mükemmeliyetçi beklentiler, katı değer yargıları ve olumsuz düşünme kalıpları, "hayır" demekte ve sınır koymakta yaşanan zorluk ve de içsel ve duygusal boşluk sayılabilir.

Psikoterapi sürecinin işlevi nedir?

Psikotarapi süreci; panik atak döngüsünü 4 ana bileşen çerçevesinde ele alarak, bedensel, düşünsel, duygusal ve davranışsal boyutlarda birbirine paralel olarak gelişirken; semptomun ardındaki gerçeklik konusunda farkındalık ve içgörü kazandırmak ve böylelikle esas problemin çözümü konusunda yol almak hedefini taşır.

Nefes egzersizleri ve bedensel gevşeme teknikleri ile fiziksel belirtilerin azaltılması ve kontrolü; düşünme, algılama ve yorumlama sisteminin değişimi, çarpık ve olumsuz düşüncelerin kontrolü ve daha sağlıklı daha gerçekçi bir zeminde yeniden yapılandırılması; panik, evham, kaygı ve korkularla baş etme becerilerinin kazanımı ve toleransın yükseltilmesi gibi unsurlar, terapi sürecinde faydalanılabilecek yan unsurlardır.

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ASİyanıt, 19.09.2016, 17:54 (UTC):
VALLA ASİ,BENİM BİLDİĞİM EN İYİ YOL OKSİJEN SOLUMAKTIR.TÜM BEDEN HAREKETE GEÇERKEN BEYİN ONUN BİR HASTALIK DEĞİL DE BOZUKLUK OLDUĞUNU ANLAR,ALGILAR.NEFES EGZERSİZLERİ YAPARAK KURTULABİLİRSİN.ENERJİ AKIŞINI DÜZENLER.YİNE DE DOKTORA GİTMELİSİN PEK ÇOK HASTALIK BİRBİRİNE BENZER KARIŞABİLİR.
UZAKTAN DOKTOR OLMAYANLAR ANCAK NEFES AKIŞINI DÜZENLER.BU DA ÖNEMLİDİR ANCAK TIP DIŞI BİR KONUDUR.

Yorumu gönderen: NAZYANIT , 09.09.2016, 00:27 (UTC):
SEVGİLİ NAZ SEN OBSESİF -KOMPULSİF,PANİK ATAĞI YA DA BUNLARIN TEMELİNDE YATAN ANKSİYETEYE DE YAKALANMIŞ OLABİLİRSİN. BUNLAR KARDEŞ HASTALIKLARDIR VE GİRİFT ÖZELLİKLER TAŞIRLAR.

Yorumu gönderen: abigail, 07.09.2016, 20:56 (UTC):
BEN DEPREMDE ÖLENLERİN ELEKTRİĞİNİ DE ÇEKERİM ÖLENLERİN ACISINI DA ÇEVRESİNDEKİLERİNKİNİ DE HOŞ NE KADAR SÜRECEKTİR Kİ BU YAŞAM DEVAM ETTİKÇE....CENAZELER KALKAR DUALAR OKUNUR BEN UNUTAMASAM DA 1 YILA KALMAZ UNUTULURLAR. BEN PANİK ATAĞI BU DURUMLARDA YAŞARIM.KARDEŞİM BENİM HASTALANMAMLA ÖLÜMDEN KORKAR VE YAŞAR. GERÇEKTEN KALP KRİZİNE ÖYKÜNÜYOR. YÜKSELEN TANSİYON KALP ÇARPINTISINA SEBEP OLUYOR.TEK YA DA EN BÜYÜK ÇARESİ OKSİJEN, İÇE ÇEKİLECEK TEMİZ HAVA.ÖRNEĞİN DENİZ HAVASI...
SEVGİLİ NAZ SENİNKİ PSİKOLOJİK DAHA DOĞRUSU PSİKOSOMATİK BİR HASTALIK OLMAYABİLİR.ALTI YILDA DOKTORA GÖRÜNMÜŞ VE BİR ENDOKRONOLOĞA GİTMİŞ OLABİLİRSİN.DAHİLİYECİ SENİ SEVK ETMİŞ KARDİYOLOG BAŞINDAN SAVMIŞTIR.TESTLERİN IŞIĞINDA BAZI VİTAMİNLERİN EKSİK OLUŞU DA SEBEP CANIM.

Yorumu gönderen: melih , 06.03.2014, 19:00 (UTC):
KOLALIİÇECEKKAFYOKGÜNDEBİRADAÇAYIKORKU FİLMİ YOK

Yorumu gönderen: ASİ, 12.10.2010, 01:01 (UTC):
slm benim sorunum ağız kuruluğu titreme bende panik atakmıyım bundan kurtulma yolları ilaçsız olurmu

Yorumu gönderen: neslihan, 12.10.2010, 00:52 (UTC):
merhaba sevdiğim insanda panik atak var ve kalinin sıkıştığını sanıyor atak zamanı korkuyor annesinide kalp rahasızlığından kaybetmiş kendindede bu endişeden dolayı olabilirmi panik atak ona çok seğer veriyorum ve üzüldüğü zaman üzülüyorum kurtılması için her konuda destekçisiyim ben biliyorumki kendi farkına varsa çok kolay atlatılacak bi sorun lütfen beni bilgilendirirmisiniz ki ona daha fazla yardımcı olabileyim tşklr.

Yorumu gönderen: Panik Atak, 30.07.2010, 05:08 (UTC):
Panik ataktan 1 günde kurtulmak mümkün, Bilgi almak isteyenler
ofelyathomas

Yorumu gönderen: naz, 07.05.2010, 13:09 (UTC):
merhab gün boyu boğazımda biy yumru var ve nefes alamıyormuş gibi hissediyorum elerimde uyuşma huzursuzluk var ne yapa bilirimBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50782818 ziyaretçi (128715506 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler