Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti
 

Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti

Risale-i Nur'ları bilenlerin ma'lumudur ki; onun küçük zeyilleriyle birlikte yüz elliyi aşan kitap ve risalelerinde Cifır ve Ebced ilmi hususları, sadece yedi tane Risalelerinde mevzu-u bahis olmuştur. Bu risaleler ise sırasıyla:

  1. Yirmi dokuzuncu Mektub'un parçalarından olan Rumuzat-ı Semaniye Risalesi
  2. Sekizinci Lem'a olan Keramet-i Gavsiye Risalesi
  3. 18. Lem'a olan Birinci Keramet-i Aleviye Risalesi
  4. Yirmi sekizinci Lem'anın Birinci Bölümü olan İkinci Keramet-i Aleviye Risalesi
  5. Birinci Şua olan işârât-ı Kurâniye Risalesi
  6. Sekizinci Şua olan 3. Keramet-i Aleviye Risalesi
  7. On birinci Şua'in On birinci Mes'elesi'nin Hâtimesiyle, tek-tük bazı lahika mektublarıdır.

İşte bu Risaleler ve bazı mektuplarda bulunan Cifir ve Ebced ilmi Bediüzzaman tarafından telâkki tarzı, tatbik sahası ve Nur Risalelerine işaretlerinin; yani, çıkarımlarının keyfiyet vechi ne olduğu hakkında üç kısım hâlinde ele almak istiyor ve her bir bölümden de bazı numuneler arz etmek istiyoruz.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50944942 ziyaretçi (129130849 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler