Rothschild Ailesi
 
Rothschild Ailesi, Rothschild family

Rothschild Ailesi

Hazırlayan: Mehmet Akif Ardıç (Akhenaton)

Dünyayı Yöneten 13 Hanedan Yazı Dizisi #5

Kategori: Dünyayı Yöneten Aileler

“Rothschild Bankası, vantuzlarını dünyanın etrafına dolamış dev bir ahtapottur.” (Coin Harvey, 1811-1936, ABD’li yazar, işadamı, politikacı) [1]

İlluminati örgütünün en büyük ve en etkili ailesi, Rothschild hanedanlığıdır.[2] Rothschild ailesi, 16. yüzyıldan beri Avrupa’nın en köklü ailelerinden biri konumundadır. Bankacılık ve finans piyasasında neredeyse her büyük şirketin ardında bu aileden biri vardır. Pek tabii ki Rothschild ailesinin Yahudi kökenli olduğu unutulmamalıdır. İki büyük dünya savaşını da bu ailenin çıkardığı söylenmektedir.[3]

İngiltere’de feodal sistemin hala ağırlığını devam ettirmesi ve büyük gelir farklarının olmasından dolayı çok belirgin sınıflar oluşmaktadır. Az gelirli sınıflar, her yerde olduğu gibi İngiltere’de de ayrıcalıklı zengin elitlerin gölgesi altında yaşamakta ve kolayca sömürülmektedir. Bu elitlerin tepesinde İngiliz kraliyet ailesi ve Rothschild ailesi oturmaktadır.[4]

Kimileri komplo teorisi dese de gerçek budur. Bu aile, son 250 yıldır dünyanın en güçlü odağı, şu anki servetleri 10 triyon dolar civarında, yön verdikleri para büyüklüğü ise bunun en az iki katıdır. HSBC Bank, J.P.Morgan-Chase, De Beers, Rio Tinto, Aviva, Citigroup, Exxon-Mobil, Chevron… Hepsi de Rothschild’lerin kontrolünde bulunmaktadır.[3]

Avrupa’nın aristokratları ve hanedanları, güçlerini yitirmiş görünmektedirler. Ama onlar, dünya egemenliklerini, açıktan görünmeyen, özel parasal çıkar ilişkileriyle, siyasal bağlantılarla birbirine kenetlenmiş yönetim düzeniyle sürdürürler. İşin odağında Londra bankerlerinin oluşturdukları : “Isles Club” bulunur. Kulübün en büyük üyesi Rothschild ailesidir. Soros, işte bu ailenin elinde piyasacı olmuştur.[5]

200 küsur yıldır Rothschild ailesi üzerine birçok kitap yazılmıştır. Rothschild ailesini eleştiren kitaplar az sayıda olsa da piyasaya çıkma şmkanı bulmuş; fakat bu kitaplar, komplo teorileri diye itibarsızlaştırılmaya ya da susturulmaya çalışılmıştır. Birçok kitapta ise Rothschild’lerin gerçek kimliğinin ipuçlarını dahi bulamazsınız.

İnternetteki bilgiler dışında son yıllarda yazılmış olup Rothschild’lerin kirli çamaşırlarını ortaya koyan kitap zor bulursunuz. Batı’da gizli bir el, bunu adeta sansürler. Bunu yazanı da Yahudi düşmanı olarak damgalar.[6]

Rothschild ailesinin 18. yüzyılın ilk yarısından günümüze kadar dünya finans ve politik sisteminde Rockefeller ailesiyle beraber perde arkasındaki en büyük güçlerden biri olduğu bir gerçektir.[7]

19. yüzyılın Alman şairlerinden Heinrich Heine (1797-1856), Rothschild’ler için 19. yüzyılın ortalarında şöyle demiştir:

“Para, zamanımızın tanrısı; Rothschild’ler de paranın peygamberidir.”[8]

Küresel sermaye, küresel ölçekte her cografyada birbirine eklemlenmiş hiyerarşik bir aileler kümesidir. Bunların en eskisi ve güçlüsü olan Rothschild ailesi, “dünyayı yöneten aile” diye bilinir. Dünyada olan her siyasi ve ekonomik gelismeyi, çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenlemiş bir ailedir. Bütün dünya savaşlarında parmağı olan ve savaşların kaderini tayin eden aile olarak bilinir.[9]

Dünya güç odakları, bir avuç zengin ailenin yönlendirmesiyle 19. yüzyılda güçlenmeye başlamış, 20. yüzyılın başında da belli bir güç birliği ve organizasyonlar içinde ağlarını ve güçlerini oldukça genişletmişlerdir.

Rothschild ailesi; Rockefeller (John D. Rockefeller), kendileri gibi Alman kökenli Warburg ailesi (Paul M. Warburg), Morgan ailesi (John Pierpoint Morgan), çelik kralı Carnegie ailesi (Andrew Carnegie) gibi zengin ailelerle de iş birliği yapıyordu.

Rothschild’ler, Amerika’da yatırımlarını perde arkasından yönetti. Örneğin Amerika’da yatırımlarını birçok aracısının yanında en çok J. Morgan ile perde arkasından işbirliği yaparak yaptı.[10]

Rothschild’in amacı, dünyada çığır açıcı harekatı başlatmak, refahın, doğal kaynakların ve insan-gücü’nün nihai kontrolünü ele geçirmek için bir “Eylem Planı” yapmak üzere imkanları bir havuzda toplamaya bu adamları ikna etmekti. Anlaşma sağlandı, proje katılımcılar tarafından müşterek kaynak havuzundan desteklenecekti. Kombine zenginliklerinin rafine manipülasyonu ile öylesine ters ekonomik koşullar yaratılabilecekti ki; kitleler, işsizliğin şiddetli açlık-sınırına itilebilecekti. Ücretli propagandacılar aracılığı ile hükümran sınıflara karşı savurganlık, adaletsizlik, ahlaksız yönetim, sıkıntı ve zulüm konuları işlenerek öfke ve intikam hisleri körüklenecekti. Planlarını engelleyebilecek kişiler, aleyhlerinde rezaletler yaratılarak karalanacaktı.

Rothschild, hazırladığı eylem planını itina ile okuyarak hazır bulunanlara açıklar. Buna göre;

 1. KANUN, GÜÇ’ü maskelemek içindir. “Doğa’da HAK, GÜÇLÜ’ye aittir” kanunu geçerlidir.
 2. “Siyasal Özgürlük” sadece bir düşüncedir, bir vakıa değildir. Siyasi gücü gaspetmek için gerekli araç LİBERALİZM’i örgütlemektir, böylelikle bir amaç uğruna “Seçim” onlara güç ve imtiyaz kazandıracak, bunu da suikastçılar ellerine geçirebilecektir.
 3. Sözcü (Rothschild), ALTIN’ın gücünün, liberal yöneticilerin gücünü gaspettiğini kesinlikle ifade etmektedir. Kurulmuş hükümetlerin iç- ya da dış-düşmanlar tarafından tahrip edilmesi, yıkılması Plan’ın başarısı açısından önemsizdir, zira galip gelen taraf da “sermaye” ihtiyacında olacaktır, sermaye ise tamamen bizim velimizdedir.
 4. Moral değerlerle yöneten Hükümdar (hükümran sınıf) savunmasız ve istikrarsız bir pozisyonda olduğundan eğitimli, dirayetli bir politikacı değildir, bu itibarla nihai amaca ulaşmak için her yöntem mübahtır.
 5. Hakkımız gücümüzden kaynaklanmaktadır. HAK (Adalet) kelimesi, soyut bir düşüncedir ve hiçbir anlam taşımaz. Ben şimdi yeni bir HAK tanımlaması yapıyorum… GÜÇ’ün HAKKI ile saldırı, tüm mevcut kurumları yeniden yapılandırmak, liberalizmleri içinde kendi haklarını feda ederek bize bıraktıkları tüm hakların egemen lordu olmak amacını taşır.
 6. Kaynaklarımızın gücü, “Plan” hile ile altı oyulamayacak biçimde kuvvetli yapıya ulaşıncaya dek gizli kalmalıdır. Toplam 25 maddelik Plan’ın 8nci maddesi; Tüm ulusların gençliğinin alkollü içki, uyuşturucu, rüşvet v.b. Yollarla sistematik olarak moral değerleri bakımından yozlaştırılması konusunu işliyordu.
 7. Her türlü yöntemle gecikmeden mülkleri ele geçirmek hakkına sahiptirler, bu şekilde davranarak itaati ve egemenliği sağlamış olacaklardır.
 8. ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK ve KARDEŞLİK kavramlarını slogan olarak ilk biz ortaya atmıştık, böylece yeni bir aristokrasi oluşturuldu. Bu aristokrasinin yeterlik kriteri REFAH’dır, bu ise bize bağlıdır.
 9. Her iki tarafın uluslarının bize sürekli bağımlı ve borçlu olmalarını sağlamak için SAVAŞLAR tezgahlanacaktır.
 10. Kamu hizmetleri için adaylar, her an her zaman kullanılabilmeleri amacıyla bize köle gibi sadık ve itaatkar insanlardan seçilecektir.
 11. Onların kombine refahı, halka açık bilgi/haber çıkışlarını kontrol altında tutacaktır.
 12. Finansal depresyon ve krizler sonuçta “Dünya Hükümeti”ni, yeni bir tek Dünya Yönetimini doğuracaktır. V.s.

Rothschild ailesi, dünya finansmanında iki yüzyıl boyunca hakim rol oynamıştır. Birilerinin bir keresinde ifade ettiği gibi Rothschild’lerin refahı, ulusların iflaslarından beslenir. “Great Soviet Encyclopaedia”; Batı Avrupa’da en önemli enternasyonal yönlendiricinin Rothschild ailesi olduğunu, Londra ve Paris Şubelerinin Aile ile bağları dışında çok sayıda şirkete ortaklıklarının uluslar arası tekelleri oluşturduğunu yazmaktadır.[11]

Rothschild ailesi, kazanmasını istediği ülkeye büyük oranda silah desteği verir ve kazanmasını sağlar. Ailenin geçmişi, 16. yüzyıla dayanır. İngiliz Kraliyet Saraylarında kralın yaverliğini yapan bir aile olarak ortaya çıkmıştır. Kralın izlemesi gereken siyaseti ve dış politika stratejilerini bu aile belirlemiş, bununla da yetinmeyip kraliyet saraylarındaki tüm ihaleleri kazanarak hatırı sayılır bir servetin de sahibi olmuşlardır.

Faaliyet alanını iyice geliştirip derinleştiren Rotschild ailesi, Avrupa’daki tüm imparatorlukların saraylarında söz sahibi olmuştur. Sadece İngiltere’de değil, Avrupa’nın dört bir yanında tarımla uğraşan insanlara yüksek faizle kredi vererek, altın ve gümüs komisyonculugu yaparak, servetlerini iyice büyütmüşlerdir. İngiltere ile Fransa arasındaki savaşta İngiltere’ye savaşa girmesi için faizli borç olarak 35 ton altın vermişler; İngiltere, borcunu ödeyemeyince, İngiliz Merkez Bankası yani ‘Bank of England’, Rotschild ailesine devredilmiştir.

19. yüzyıldan itibaren aile İngiliz ve Fransız Merkez Bankası ile Amerikan Federal Rezerv Bankası’nı ele geçirmiş ve halen sahibidir. Aile, ayrıca Vatikan Papalık servetinin de yönetimine sahiptir.

Teodor Herzl
Teodor Herzl

Dünyada tek bir Yahudi imparatorluğu kurulması amacına çalışan aile, Waterloo Deniz Savaşı, Amerikan İç Savası, 1. ve 2. Dünya Savaşlarından büyük paralar kazanmış ve Rusya’da Bolsevik Devrimi’ni finanse etmiştir. Yahudi İhtiyar Meclisi ve Siyonist hareketi- her zaman desteklemiş olup, Osmanlı İmparatorlugu döneminde Siyonizmin kurucusu ve Rothschild ailesinin yakın dostu Teodor Herzl, 2. Abdülhamit’ten Filistin’de kurulacak bir Yahudi devleti için toprak istemiştir.

Savaşların finansmanı ve borsa spekülasyonları dışında Rothschild ailesi, akrabalık bağları sayesinde Çin’de afyon ticaretini ele almış ve bu ülkenin afyon kullanımını yasaklaması üzerine İngiltere’yi Çin’i isgale zorlamıştır. Ailei dünyada Yahudi hâkimiyeti için özgürlük, piyasa ekonomisi, Avrupa Birliği, gümrük duvarlarının kaldırılması, BM gibi kavramları 1800’lü yıllardan beri kullanmıştır.

Rothschild adı; savaşlar, gizli örgütler, finans piyasalarındaki kontrolleri gibi zamanın şekillendirilmesi ve yön verilmesi konusunda en şüphe duyulan isim olagelmiştir. Aile, çok-uluslu sirketlerdeki ortaklıklarıyla küresel ekonominin mimarı olmanın yanısıra hükümetler üstü örgütlenmelerde de söz sahibidir. En zenginler sıralamasında da pek isimlerinin geçmemesii hâkimiyet sahalarının gün ışığına çıkmasını önlemek adına yapılan planlı bir girişimdir. Yine de BP, Shell, De Beers ve HSBC, en çok bilinen Rothschild şirketlerinden bazılarıdır.

Dünya altın ve para rezervinin neredeyse 0’unu elinde tutan bu aile, HSBC’yi kurabilmek için İngilizlerin Çin seferlerini organize ve finanse etmişlerdir. Japonya Nomura menkul değerler şirketinin tepe yönetimi bu ailenin kontrolünde olup, Japonya’da tröst konumdadır.

2002 başında servetleri 7 trilyon dolar olarak tahmin edilmiştir. ABD’nin milli geliri ise 17 trilyon dolar civarındadır. Başkanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar, sivil toplum liderlerinin onlar için basit bir hizmetkâr ve piyondan öte değerleri yoktur.

Son 150 yılda Avrupa’daki birçok savaşı, İngiltere’nin girdiği hemen hemen her savaşı onlar finanse etmiştir. Elmas ve petrol gibi birçok yeraltı kaynaklarının neredeyse sınırsız denecek miktardaki kullanım hakkı da bu aileye aittir. Bu aile fertlerinin her biri, dünyanın gelişmiş, ya da gelişecek olan ülkelerinde, çok derin faaliyetler sürdürmek üzere dağılmışlardır.[9]

Rothschild

Tarihçe

Rothschild adını ilk kullanan aile üyesi, 1577 doğumlu Izaak Elchanan Rothschild oldu. Almanca “Kırmızı Kurdela” ya da “Kırmızı Levha” olarak bilinen bu ailenin uluslararası üne tırmanışı ise 1744 yılında Mayer Rothschild Amschel ile başlamıştır.[2]

Rothschild ailesinin Avrupa’daki finans imparatorluklarının temelleri, 18. yüzyılın ikinci yarısında Almanya’nın Frankurt şehrinde atılmıştır. Sonradan Rothschild soyadını alan, esas adı Amshall Moses (Musa) Bower olan Mayer Amscel Rothschild’in 5 oğlu ve 5 kızı oldu.

Mayer Amscel’in değiştirdiği eski soyadı Bower ya da Bouer, Almanca’da çiftçi, köylü anlamına geliyordu. Mayer Rothschild, 1760 yılında Frankurt’ta bankerlik yaparken bu işininceliklerini iyice öğrenip çok para kazandıktan sonra gücünü daha da yaymak için beş oğlunun dördünü Avrupa’nın önemli ticari merkezlerine yollayarak onları bu ülkelerin finans pazarlarında hakim olmak için yönlendirdi. Aşağı yukarı hepsi bu konuda başarılı oldu.[4]

Rothschild, arma, arms, emblem, amblem
Rothschild aile arması.

Mayer Rothschild, Hesse Prensi’ne verdiği borç paranın ardından finans işine girdi. Finans işinde çok başarılı olan Mayer Rothschild, daha sonra Avrupa’nın ana merkezlerinde 5 büro açtı ve buraları 5 oğlu ile paylaştırdı. İşte Rothschild armasında yer alan 5 ok, Mayer Rothschild’in 5 oğlu tarafından kurulan 5 şirketi temsil eder.

Yahudi olan Rothschild ailesi, tefecilikle başladığı para alışverişleri sayesinde Avrupanın para marketlerini yönetmeye başladı. Birçok Avrupa toplumu, borçlarını [2] ve savaş tazminatlarını ödemek ya da barış projelerini finanse etmek için Rothschild’lerden para borçlandı.

Ailenin ismi, yani Rothschild ismi, bir atalarının dükkanının işareti olarak kullandığı kırmızı bir levhadan gelmektedir.

Mayer Amschel Rothschild
Mayer Amschel Rothschild (1743-1818).

Mayer Amschel Rothschild, aile servetinin kurucularından olmuştur. Almanya’da Frankurt-am-Main’deki Yahudi bölgesinde doğmuştur. Bir tüccar oldu ve dövizcilik gibi birkaç bankacılık servisinde bulundu. Nadir madeni para uzmanı olan Mayer Amschel Rothschild, pek çok zengin eve katılabilme imkanı elde etti.

Özellikle de seçme hakkına sahip olan William of Hesse-Kassel’in evine girebilecek ayrıcalığa sahip olması önemliydi. Kısa sürede seçme hakkına sahip bu şahsın başlıca ekonomik işleri ile uğraşmaya başladı. Mayer Amschel Rothschild, 5 oğlunu da aile işinde çalışmak üzere yetiştirdi.

Rothschild’ler, uluslararası bankacılar olarak ün kazanmalarını Napolyon Savaşları’na borçludur. Mayer Amschel’in üçüncü oğlu Nathan Mayer, 1800 civarlarında İngiltere’ye gitti ve Napolyon’un kuşatması sırasında İngiltere için eşyalar kaçırdı.

Kardeşlerinin yardımı ile Nathan Mayer, ayrıca İspanya’daki İngiliz ordusunu finanse etmek amacıyla Fransa’dan altın da taşıdı. Bu çabaları, Nathan’a İngiliz hazinesinin temsilci unvanını kazandırdı. Savaşın sonunda Rothschild ailesi, Fransa ve Avusturya’ya borç vermekle yükümlüydü.[12]

Nathan Mayer Rothschild zaman içerisinde büyük bir servete kavuştu ve Londra’daki finans merkezinin en güçlü finansörüydü. Siyasetle de yakından ilgilenen Rothschild’in müdafaa ettiği üç fikir var idi: uluslararası finans, altın standardı ve serbest ticaret. Uluslararası yatırımcılar devletlere altın üzerinden borç veriyorlardı. Rothschild’ler ABD’nin altın standardına geçmesi için yoğun çaba sarf ettiler.[13]

Nathan’ın erkek kardeşi Jacob ya da James, Fransa’nın başkenti Paris’te bir banka kurdu. Onun kardeşi Salamon Mayer ise Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir banka kurdu. Bir diğer erkek kardeşi Karl Mayer, İtalya’nın Naples şehrinde bir başka banka kurdu; fakat tutunamadı ve 1861 yıllarında bu bankayı kapattı. En yaşlı kardeş Amschel Mayer, Frankurt’taki ekonomik işlerden sorumşu olarak Almanya’da kaldı.[12]

Rothschild ailesi, Avrupa ve Amerika’da tren yollarını finanse etti ve ABD’de isteyenlere borç alma imkanı sağladı. Nathan Mayer’in oğlu Lionel Nathan, 1875’te Süveyş Kanalı’nın kontrolünü satın alması için Başbakan Benjamin Disraeli tarafından kullanılmak üzere İngiltere’ye borç verdi. Lionel Nathan, İngiliz Meclisi’ne seçilen ilk Yahudi’ydi ve onun oğlu Nathan Mayer, ilk baron Rothschild oldu.[14]

1880’lerden sonra Avrupa’da baslayan anti – semitik tavır, bir grup Yahudi’nin Filistin’e göç etmesine sebep oldu. Bu göçler Baron de Rothschild’in desteği ile devam etti.[15]

Baron Edmond De Rothschild, Avrupalı büyük bir banker ailesinden bir Yahudiydi. 1883 ile 1889 arasında Filistin’de yerlesen Yahudilere 1, 6 milyon ngiliz Pound verdi. Yahudilere karsı girisilen hareketleri önlemeye çalıstı. Siyonist hareketin lideri olmadı. Fakat onun mali destegi ile Yahudiler Filistin’de yerlesti. Avrupa’da Yahudiler aleyhine gelisen durum sonucunda Yahudiler Filistin’e göç etti.[16]

Hitler ile 2. Dünya Savaşı’nda büyük darbe olan Rothschild ailesi, Amerika’yı savaşa sokarak dünya üzerindeki gücünü sağlama aldı. Rothschild ailesi, faiz prangasını kullanarak hem siyasi yönetimleri kendilerine bağlamıs, hem de bu yolla büyük gelirler elde etmiş, servetlerine servet katmıştır. Tabii servetlerini katlamalarına paralel olarak yönetimler üzerindeki etkileri ve güçleri de artmıştır.[9]

İşte bu etki ve güçlerini kullanarak, başta İlluminati şebekesi olmak üzere destekledikleri bütün karanlık teşkilatların ve masonik örgütlerin elemanlarının istedikleri yerlere gelmelerini sağlamışlardır. Bu gizemli kurgular, kendilerine siyaset meydanında “parlak“ bir gelecek hazırlama hayalleri yapanların ağlarına düşmelerini kolaylaştırmıştır.[9][14]

Rotschild, Milletler Cemiyeti’nin (MC) kurulmasında da Woodrow Wilson’u kullandı. MC’nin kurulması barıştan sömürü düzenine geçişte en büyük adımdı. Woodrow Wilson, “Osmanlıyı Avrupa’dan atma zamanı gelmiştir.” diyen ve Osmanlıyı bölme planları yapan ABD Başkanıydı.

1940 yılında ailenin serveti, ABD GSMH’nın iki katıydı. Bugün de Rothschild ailesinin izleri, George Soros’un kaynağı bilinmeyen serveti, Turuncu Devrimler, 11 Eylül 2001-Afganistan Savaşı bağlantısı, Taliban sonrasında Afganistan’da artan afyon üretimi, çesitli ülkelerde oluşturulan yandaş medyalar, yabancı fonlarla desteklenen köşe yazarları, Büyük Ortadoğu Projesi ve nihayet İslam ülkelerindeki özgürlük hareketlerinde- aranmalıdır.

Rothschild’ler, birçok onur ve ünvan elde ettiler. İngiliz ve Fransız ailelerinin üyeleri olanlar ise kendilerini bilim insanları ve hayırsever olarak tanıtmışlardır.

Rothschild ailesinin 2000’li yıllara üç trilyon dolar sermaye ile girdiği tahmin edilmektedir.

Bütün bu bilgilerden anlaşıldığı üzere bu aile, faiz prangasını kullanarak hem siyasi yönetimleri kendilerine bağlamış hem de bu yolla büyük gelirler elde etmiş, servetlerine servet katmışlardır. Tabii servetlerini katlamalarına paralel olarak yönetimler üzerindeki etkileri ve güçleri de artmıştır.

İşte bu etki ve güçlerini kullanarak başta Illuminati şebekesi olmak üzere destekledikleri bütün karanlık teşkilatların ve masonik örgütlerin elemanlarının istedikleri yerlere gelmelerini sağlamıştır. Onların bu etkinlikleri de kendilerine siyaset meydanında “parlak“ bir gelecek hazırlama hayalleri yapanların onların ağına düşmelerini kolaylaştırmıştır.[14]

Rothschild, illuminati

Rothschild’ler ve Illuminati

1773 yılında Mayer Amschel Rothschild, en etkili on iki arkadaşını bir araya getirerek kaynaklarını bir havuzda topladıkları takdirde dünyayı yönetebilecekleri konusunda onları ikna etti. Bu toplantı Frankfurt-Almanya’da gerçekleşmişti. Rothschild, arkadaşlarına planlamış olduğu organizasyonu yönetmek için olağanüstü bilgi ve yeteneğe sahip birini bulduğunu söyledi, bu kişi Adam Weishaupt ismini taşımaktaydı.

1 Mayıs 1776’da Adam Weishaupt (Kod ismi; Spartacus) Illuminati adını verdiği gizli bir topluluk kurdu. Weishaupt, Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Ingolstadt Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapıyordu.

Illuminati, bir Yeni Dünya Düzen oluşturmak istiyordu. Hedefleri şu şekildeydi:

 1. Bütün düzenli hükümetlerin ortadan kaldırılması
 2. Özel mülkiyetin ortadan kaldırılması
 3. Mirasın ortadan kaldırılması
 4. Vatanseverliğin ortadan kaldırılması
 5. Ailenin ortadan kaldırılması
 6. Dinin ortadan kaldırılması
 7. Bir dünya hükümetinin yaratılması

Temmuz, 1782’de Illuminati Düzeni, Wilhelmsbad Kongresi’nde güçlerini Özgür Masonluk ile birleştirdi. Kongre katılımcılarından Comte de Virieu’nun çıkışta bariz bir şekilde titrediği görülmekteydi. Öğrenmiş olduğu trajik sırlar hakkında kendisine soru sorulduğu zaman şöyle diyecekti:

“Bu sırları size söyleyemem. Size ancak şunu söyleyebilirim, her şey sizin düşündüklerinizden çok daha ciddi.”

O günden sonra biyografisini yazan kişiye göre, “Comte de Virieu, Özgür Masonluktan ancak korkuyla bahsedebilmiştir.”

1785’te Illuminati için çalışan Lanze adındaki bir kurye, Ratisbon’a doğru giderken yıldırım çarpması sonucunda ölür. Bavyeralı yetkililer, bu kişiye ait çantayı incelerken Illuminati Düzeninin varlığını keşfederek bir süre sonra gerçekleşecek olan Fransız Devrimi’ne ait detaylı planlarını bulurlar.

Bavyera hükümeti, Fransa’yı yaklaşmakta olan felaket için uyarma teşebbüsünde bulunur. Ancak Fransız hükümeti, bu uyarıya aldırış etmez. Bavyeralı yetkililer, ele geçirebildikleri tüm Illuminati üyelerini tutuklar; fakat Weishaupt ve yakınındakiler bulunamaz. Masonluk karşıtı John Adams, seçimleri kazanır, oğlu John Quincy Adams Mason localarının Amerikan ulusuna karşı sergilediği tehdit konusunda şu uyarıda bulunur:

“Ben vicdanen ve içtenlikle şuna inanıyorum ki; Özgür Masonik Düzenin, ahlaken ve siyaseten en büyükleri olmasa bile en büyük kötülüklerden birisi olduğuna inanmaktayım.”

1797’de İskoçya, Edinburgh Üniversitesi’nden Profesör John Robison, “Bir Komplonun Kanıtları” adını taşımakta olan kitabında, Adam Weishaupt tarafından organizasyona katılmaya çalışıldığını yazar. Kitapta Illuminati’nin şeytani hedeflerini tüm dünyaya ifşa etmektedir.

1821’de George W. F. Hegel, Illuminati’nin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak süreç olan Hegelci diyalektiği formüle eder. Hegelci diyalektiğe göre tez ve antitez birleşerek sentezi oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, ilk önce bir krizin oluşmasını sağlarsınız. Daha sonra, toplumdan bu problemin çözülmesi için bir şeyler yapılması gerektiği yönünde büyük bir talep gelir. Böylelikle gerçekleşmesini istediğiniz, ancak halkın önceden istekli olmadığı değişimleri sağlayacak bir çözüm önerirsiniz.

1828’de Illuminati’yi finanse etmekte olan Mayer Amschel Rothschild, kendisi gibi Uluslararası Bankerlere düzenleme getirmeye çalışan ulusal hükümetlere karşı kesin nefretini dile getirmiştir:

“Bana bir milletin parasını basma ve kontrol etme izni verin, artık o ülkede kanunları kimin yaptığı benim için önemli değildir.” [17]

Rothschild’ler ve Osmanlı İmparatorluğu

Rothschild Ailesi ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk temas, 2. Mahmut döneminde başlar. Bu ilişki, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan itibaren kesintisiz devam eder. Osmanlı, Temmuz1853’te 40.000 tüfek, 2.000 şişhane, 10.000.000 fişek, 50.000.000 kapsül satın alırken, bu silahlar için Rothschildler’e 10 milyon 514.976 kuruşluk ödeme yapıldığı Maliye Nezareti’nin orijinal nüshalarında yer almaktadır.

Doç. Dr. Sezai Balcı, “Rothschild’ler ve Osmanlı İmparatorluğu” adlı eserinde; Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Tuna kalelerindeki Türk ordusuna gerekli olan finansmanın Avusturyalı Stametz-Şirketi üzerinden, Rothschild Ailesi tarafından üstlenildiğini, Rothschildler’in temsilcisi Nathaniel de Rothschild’in, 1834’te Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne ödeyeceği tazminatı teslim etmek için İstanbul’a gelip Sultan 2. Mahmut’la görüştüğünü ve Rothschild Ailesi’nden borç alınması için yapılan girişimlere Prens Metternich’in destek sağladığını da belgelerle ortaya koyar.

Adı geçen eserin dikkat çeken bölümlerden birini ise 2. Abdülhamid’in Rothschild Ailesi’nden iki kez borç aldığına dair belgeler oluşturmaktadır. 1891’de alınan 6 milyon 316.920 sterlin tutarındaki borcun faizi belgelerde yüzde 4 olarak belirtilmektedir. Söz konusu geri ödeme süresinin 60 yıl olarak tanzim edildiği arşivlere yansımış. 2. Abdülhamid tarafından 1894’te alınan ikinci borç tutarı ise 8 milyon 212.340 sterlin. 61 yıl vadeli alınan borcun 15 Ekim 1955’e kadar geçerli olduğu, her yıl 329.249 sterlin tutarındaki meblağın İngiltere Bankası’na ödeneceği belgelerde yer almaktadır.

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal eden Rothschild borçları, Lozan Antlaşması gereğince Rothschild Ailesi’ne geri ödenmiştir. Rothschild üyeleriyle görüşen Osmanlı hükümdarları 2. Mahmut, Abdülmecid ve 2. Abdülhamid; aile üyelerine birçok defa nişan takdim etmiştir. Eserde ayrıca, 2. Abdülhamid zamanında Rothschildler’in, Filistin’de koloniler kurdukları, Abdülhamid’in Filistin’de yaşayan yerli ve yabancı Yahudilerin toprak satın almalarına izin verdiği iddia edilmektedir.[18]

Alanın uzmanlarının dışında kalan çevrelerdeki yaygın kanaate göre ise, 2. Abdülhamid, Filistin’de Yahudi yerleşimcilere izin vermediği gibi onların toprak almasına da müsaade etmemişti.[19]

Rothschildlerin toprak satın almasını kolaylaştıran unsur, 1869 tarihli yabancılara toprak satışını düzenleyen kanun olmuştur. Aile’nin Filistin’de ilk araziyi 1882’de Sultan Abdülhamid devrinde aldığını, 1900 yılına gelindiğinde Filistin’deki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısının on iki’ye, arazi miktarının ise 250.000 dönüme ulaştığını ileri süren yazarlar, 1918’e gelindiğinde Filistin arazilerinin yaklaşık ’a yakın kısmının Yahudilere ait hâle geldiğini belgesel olarak ortaya koymaktadırlar. Eserde sunulan bir arşiv belgesinin ifadesiyle;

“Benî İsrail Devleti top tüfenk ile değil tasarruf-ı arazi vasıtasıyla bilâ muharebe teşkil olunacak olup bu faaliyeti Rothschild Ailesi organize etmektedir”.[20]

1892’de Suriye Vilayetinden gönderilen çarpıcı bir telgrafta ise ise “Filistin’deki göçmen Musevilerin, Tevrat’ta bahsedilen kutsal yerleri diriltmeye çalıştıkları, Kudüs’teki nüfuslarının on kat arttığı ve 25 sene içerisinde yerli halkın geçim kaynağı olan işleri de ellerinden alacak hâle geldikleri” dile getirilmiştir.[21]

2. Abdülhamid, Rothschild ile 27 Temmuz 1888 Cuma günü öğleden sonra gerçekleşen görüşmede kendisinden Anadolu Demiryolları’nın yapım işinin üstlenmesi teklif ederken, Rothschildler’e hususi olarak yaptırdığı 10.000 sigarayı hediye eder. Bu görüşmenin detayları, o dönemki Moniteur Européen Gazetesi tarafından şöyle aktarılmaktadır:

“Baron Rothschild ile kerimesi, dün Talya vapuruyla Dersaadet’i terk eylemişlerdir. Talya Vapuru, Pire’ye uğrayıp sonra Ancona ve Marsilya’ya gidecektir. Baron Rothschild’in geçen Cuma selamlığından sonra [27 Temmuz 1888] Yıldız Sarayı Hümâyûnu’nda gördüğü iltifat Hazret Cihanbânî ve huzûr Hümâyûn’a kabulden fevkalgaye mahzûz olduğu temin ediliyor. Zât Hazret Padişahî Baron ile bir saat kadar müddet mülakat ederek envai ulunmuştur ve Anadolu şimendiferlerinin Baron tarafından teşkil edilecek bir heyetsarrafiye tarafından inşa arzusunu dermiyân buyurmuşlardır. Bu arzu Cihanbanî Mösyö Rothschild’ce büyük mahzûziyeti celbetmiş olup mumaileyh tedkik keyfiyet edeceğini vaad eylemiştir. Baron’un mazhar olduğu envai iltifatlardan başka avdeti esnasında ZâtHazret Padişahî kendisine bilhassa imâl ettirilmiş on bin aded sigara hediye buyurmuşlardır.” [18]

Esere göre, 1830’lu yıllarda Osmanlı idarecileri nezdinde Rothschild adı; “Yahudi asıllı, Karun kadar zengin, devletlere borç veren, krallardan nişan ve madalya alan bir aile” demekti. Osmanlı okuryazar çevrelerindeki “Rothschild” imajı ise Reşat Nuri Güntekin’in “Roçild Bey” adlı hikâyesindeki gibi zenginliğin, kibarlığın ve yardımseverliğin diğer adı olarak görülmüştür. Bu imajın oluşmasında; Rothschild Ailesi’nin Darüşşafaka’ya ve Balkan Savaşları’nda yaralanan Osmanlı askerlerine nakdî yardımda bulunması, Kudüs’te hastane ve okul inşa ettirmesi, İzmir’de Karataş Hastanesi’ni yaptırması gibi faaliyetlerinin etkili olduğu şüphesizdir.[22]

Rothschild’lerin Savaşlar, Devrimler ve Mali Entrikalardaki Rolleri

“1. Dünya Savaşı, Edouard Rothschildê 100 milyar dolar’dan fazla kâr sağlamıştır.” (Kont Cherep-Spiridovich)

“Tarihçiler, onun Rothschild’den bahsettiğini biliyorlardı. Çünkü o dönemde tüm savaş ve devrimler, Rothschild’ler tarafından finanse edilirdi.” Coningsby, Disraeli, s.218-219.)

“Şu anda hazırlık safhasında olan Almanya’daki büyük devrim hakkında bizim fazla bilgimiz olmasa da, bu olay, Almanya’daki tüm önemli mevkileri ellerinde tutan Yahudiler tarafından planlanmaktadır.” (Coningsby, Disraeli, s.250.)

“Milletler Cemiyeti, bir Yahudi fikridir. Biz bu fikri 25 yıl savaştıktan sonra yarattık.” (Nathan Sokolov, Karlsbad Siyonist Kongre konuşması, 27 Ağustos 1932)

“Milletler Cemiyeti, Paul Hymans, Sir Eric Drummond, Paul Mantaux, Major Abraham, Mrs. Spiller gibi Yahudilerce yönetilir. Bolşevik Devrimi’ne ve Fransa’nın milyonlarca franklık desteğini veren Yahudi uşağı Albert Thomas, Milletler Cemiyeti ’işçi hakları bölümü’ başkanıdır ve harika bir maaş alır.” (Le Peril Juif La Regue d’Israel chez les Anglo Saxons, B. Grasser, Peres, Fransa)

Bu paragraflarda kullanılan “Yahudi” kelimesi, Rothschild ailesini ve üyelerini işaret etmektedir.

“Modern devrimci hareket, 18. yüzyılın ortalarında başlamıştır. O zamandan bu yana değişik formlarda yıkıcı ajitasyon yapmaktadır. Bu hareket, derinleşerek ve genişleyerek Rusya’yı yutan ve tüm medeniyeti tehdit eden bir sel haline gelmiştir.“ (The Revolt Against Civilization, Lonthrop Stoddard) [23]

Rothschild’lerin Sahip Olduğu ya da Kontrol Ettikleri Bankalar

Afghanistan: Bank of Afghanistan
Albania: Bank of Albania
Algeria: Bank of Algeria
Argentina: Central Bank of Argentina
Armenia: Central Bank of Armenia
Aruba: Central Bank of Aruba
Australia: Reserve Bank of Australia
Austria: Austrian National Bank
Azerbaijan: Central Bank of Azerbaijan Republic
Bahamas: Central Bank of The Bahamas
Bahrain: Central Bank of Bahrain
Bangladesh: Bangladesh Bank
Barbados: Central Bank of Barbados
Belarus: National Bank of the Republic of Belarus
Belgium: National Bank of Belgium
Belize: Central Bank of Belize
Benin: Central Bank of West African States (BCEAO)
Bermuda: Bermuda Monetary Authority
Bhutan: Royal Monetary Authority of Bhutan
Bolivia: Central Bank of Bolivia
Bosnia: Central Bank of Bosnia and Herzegovina
Botswana: Bank of Botswana
Brazil: Central Bank of Brazil
Bulgaria: Bulgarian National Bank
Burkina Faso: Central Bank of West African States (BCEAO)
Burundi: Bank of the Republic of Burundi
Cambodia: National Bank of Cambodia
Came Roon: Bank of Central African States
Canada: Bank of Canada – Banque du Canada
Cayman Islands: Cayman Islands Monetary Authority
Central African Republic: Bank of Central African States
Chad: Bank of Central African States
Chile: Central Bank of Chile
China: The People’s Bank of China
Colombia: Bank of the Republic
Comoros: Central Bank of Comoros
Congo: Bank of Central African States
Costa Rica: Central Bank of Costa Rica
Côte d’Ivoire: Central Bank of West African States (BCEAO)
Croatia: Croatian National Bank
Cuba: Central Bank of Cuba
Cyprus: Central Bank of Cyprus
Czech Republic: Czech National Bank
Denmark: National Bank of Denmark
Dominican Republic: Central Bank of the Dominican Republic
East Caribbean area: Eastern Caribbean Central Bank
Ecuador: Central Bank of Ecuador
Egypt: Central Bank of Egypt
El Salvador: Central Reserve Bank of El Salvador
Equatorial Guinea: Bank of Central African States
Estonia: Bank of Estonia
Ethiopia: National Bank of Ethiopia
European Union: European Central Bank
Fiji: Reserve Bank of Fiji
Finland: Bank of Finland
France: Bank of France
Gabon: Bank of Central African States
The Gambia: Central Bank of The Gambia
Georgia: National Bank of Georgia
Germany: Deutsche Bundesbank
Ghana: Bank of Ghana
Greece: Bank of Greece
Guatemala: Bank of Guatemala
Guinea Bissau: Central Bank of West African States (BCEAO)
Guyana: Bank of Guyana
Haiti: Central Bank of Haiti
Honduras: Central Bank of Honduras
Hong Kong: Hong Kong Monetary Authority
Hungary: Magyar Nemzeti Bank
Iceland: Central Bank of Iceland
India: Reserve Bank of India
Indonesia: Bank Indonesia
Iran: The Central Bank of the İslamic Republic of Iran
Iraq: Central Bank of Iraq
Ireland: Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Israel: Bank of Israel
Italy: Bank of Italy
Jamaica: Bank of Jamaica
Japan: Bank of Japan
Jordan: Central Bank of Jordan
Kazakhstan: National Bank of Kazakhstan
Kenya: Central Bank of Kenya
Korea: Bank of Korea
Kuwait: Central Bank of Kuwait
Kyrgyzstan: National Bank of the Kyrgyz Republic
Latvia: Bank of Latvia
Lebanon: Central Bank of Lebanon
Lesotho: Central Bank of Lesotho
Libya: Central Bank of Libya (Their most recent conquest)
Uruguay: Central Bank of Uruguay
Lithuania: Bank of Lithuania
Luxembourg: Central Bank of Luxembourg
Macao: Monetary Authority of Macao
Macedonia: National Bank of the Republic of Macedonia
Madagascar: Central Bank of Madagascar
Malawi: Reserve Bank of Malawi
Malaysia: Central Bank of Malaysia
Mali: Central Bank of West African States (BCEAO)
Malta: Central Bank of Malta
Mauritius: Bank of Mauritius
Mexico: Bank of Mexico
Moldova: National Bank of Moldova
Mongolia: Bank of Mongolia
Montenegro: Central Bank of Montenegro
Morocco: Bank of Morocco
Mozambique: Bank of Mozambique
Namibia: Bank of Namibia
Nepal: Central Bank of Nepal
Netherlands: Netherlands Bank
Netherlands Antilles: Bank of the Netherlands Antilles
New Zealand: Reserve Bank of New Zealand
Nicaragua: Central Bank of Nicaragua
Niger: Central Bank of West African States (BCEAO)
Nigeria: Central Bank of Nigeria
Norway: Central Bank of Norway
Oman: Central Bank of Oman
Pakistan: State Bank of Pakistan
Papua New Guinea: Bank of Papua New Guinea
Paraguay: Central Bank of Paraguay
Peru: Central Reserve Bank of Peru
Philip Pines: Bangko Sentral ng Pilipinas
Poland: National Bank of Poland
Portugal: Bank of Portugal
Qatar: Qatar Central Bank
Romania: National Bank of Romania
Russia: Central Bank of Russia
Rwanda: National Bank of Rwanda
San Marino: Central Bank of the Republic of San Marino
Samoa: Central Bank of Samoa
Saudi Arabia: Saudi Arabian Monetary Agency
Senegal: Central Bank of West African States (BCEAO)
Serbia: National Bank of Serbia
Seychelles: Central Bank of Seychelles
Sierra Leone: Bank of Sierra Leone
Singapore: Monetary Authority of Singapore
Slovakia: National Bank of Slovakia
Slovenia: Bank of Slovenia
Solomon Islands: Central Bank of Solomon Islands
South Africa: South African Reserve Bank
Spain: Bank of Spain
Sri Lanka: Central Bank of Sri Lanka
Sudan: Bank of Sudan
Surinam: Central Bank of Suriname
Swaziland: The Central Bank of Swaziland
Sweden: Sveriges Riksbank
Switzerland: Swiss National Bank
Tajikistan: National Bank of Tajikistan
Tanzania: Bank of Tanzania
Thailand: Bank of Thailand
Togo: Central Bank of West African States (BCEAO)
Tonga: National Reserve Bank of Tonga
Trinidad and Tobago: Central Bank of Trinidad and Tobago
Tunisia: Central Bank of Tunisia
Turkey: Central Bank of the Republic of Turkey
Uganda: Bank of Uganda
Ukraine: National Bank of Ukraine
United Arab Emirates: Central Bank of United Arab Emirates
United Kingdom: Bank of England
United States: Federal Reserve, Federal Reserve Bank of New York
Vanuatu: Reserve Bank of Vanuatu
Venezuela: Central Bank of Venezuela
Vietnam: The State Bank of Vietnam
Yemen: Central Bank of Yemen
Zambia: Bank of Zambia
Zimbabwe: Reserve Bank of Zimbabwe

Afyon Ticaretinden Kazanılan Para İle Kurulan Şirket

Rio Tinto, 1873 yılında Jardine Matheson firması tarafından kurulmuştur. Şirkette en büyük hisse Rothschild ailesine aittir ve İngiliz kraliyet ailesinin de hissesi bulunmaktadır. Jardine Matheson 1800’lü yılların başından itibaren Türkiye’den Çin’e “afyon” ticareti yapan bir firmadır. 1837 Paniği’nde diğer afyon tüccarları Russel ve Perkins firmalarının zor duruma düşmeleri ve Rothschildlere başvurmaları üzerine, Jardine Matheson, Russel Co ve Perkins Co birleştirilerek Rothschild ailesine ait J.P. Morgan denetiminde afyon karteli oluşturuldu.

1839 yılında Çin ile İngiltere arasındaki Afyon Savaşı’nın Çin’in mağlubiyeti ile sonuçlanması üzerine Hong Kong İngilizlere bırakıldı. Burada, Rothschildler tarafından kurulan Hong Kong Shangai Bank Corporation (HSBC) afyon ticaretini finanse etmeye başladı.

Jardine Matheson firmasının afyon ticaretinden kazanılan parası ile kurulan Rio Tinto, bugün dünyanın en büyük maden firması olup, tek başına dünya maden üretiminde % 12.5’lik pay ile birinci sıradadır. İkinci sırada % 11’lik pay ile yine İngiltere merkezli Anglo American Corp., üçüncü sırada % 8’lik pay ile yine İngiltere merkezli Billiton/BHP gelmektedir. Türkiye’nin tüm maden üretiminin dünya üretiminde % 0.9’luk bir paya sahip olduğu dikkate alınırsa firmaların büyüklükleri anlaşılır. Billiton/BHP firması Royal Deutch Shell’e ait olup, Shell ise Rothschild ailesinin kontrolündedir. Anglo American Corp.(AAC), Oppenheimer ailesinin kontrolünde olup, Rothschild ailesinin De Beers kanalıyla payı bulunmaktadır. AAC’nin % 37’si De Beers’e, De Beers’in % 34’ü AAC’ye aittir. Her üç firmada ayrıca kraliyet ailesinin payları bulunmaktadır.

Rio Tinto, 2001 yılında eroinin serbest bırakılması için ciddi miktarda para harcamaktadır. Avustralya’da bazı kiliseler bünyesinde oluşturulan Tolerance Room’larda (Hoşgörü Odaları) haftanın belli gün ve saatlerinde isteyenlere düşük miktarda eroin enjekte edilmektedir. T-Room’ların masraflarını karşılayanlar ve lobi çalışmalarını destekleyenler arasında Rio Tinto’da vardır. Diğer destekçiler, Westpacbank, ANZBank, NABank gibi Rio Tinto’nun kurumsal yatırımcılarıdır. Prens Charles’e ait Queen Truest firmasının da bu çalışmayı desteklediği belirtilmektedir. (14 Mayıs 1999-Allen Douglas)

Yukarıda sayılan üç firma ve diğer firmalarla birlikte İngiltere dünya madenlerinin yaklaşık % 50’sini tek başına kontrol etmektedir. Bu durum altın, gümüş, elmas gibi kıymetli madenlerde % 100’e yaklaşmaktadır. Türkiye’de altın, gümüş, trona, bakır, çinko, nikel, platonyum v.s. Maden aramaları yapan ve yatırım için MAI, MIGA, Endüstriyel Bölgeler Yasa Tasarısı gibi düzenlemelerin yapılmasını bekleyen firmaların tamamı sonuçta İngiltere’de yerleşik firmaların kontrolündedir. Kanada ve Avustralya’da yerleşik maden firmalarının tamamı da bunların kontrolündedir.[24]

Para Yönetimi

Bugün ABD’de para yönetimi, Federal Rezerv Yasası çıktığından beri Rothschild ailesine aittir. Bu sistemde para basma vi ticari bankaların ellerindeki değerli kağıtları iskanto ile kırma yetkisi, sadece Federal Rezerv bankalarına aittir. Bu korkunç sistem yaratılana dek birkaç suni panik dışında Amerika, refah düzeyi artan bir ülke olarak yaşamıştır.

Amerika İç Savaşı’ndan itibaren Rothschild sermayesi, Amerikan finansal yönetimini ele geçirmeye çalışmaktadır. Amerikalıların “Wall Street” diye isimlendirdikleri yer, Rothschild güç merkezidir. Bu merkezde Rothschild ailesinin istemediği hiç kimse yer alamaz, hatta yapılanlara karşı çıkamaz. Öldürülen Abraham Lincoln dışında da buna cesaret eden bankacı, devlet adamı ya da yetkili ortaya çıkmamıştır.[25]

İlluminati’nin Yeşil Takımı

Çevreci grupların “yeşil gönüllülerden” oluşan orduları olduğuna inanılır. Ama bir araştırmacının yaptığı gibi altını kazarsanız, görünenin ardında İlluminati’nin yaygın nüfuzunu farkedebilirsiniz. Doğrusunu isterseniz, çevreci hareket İlluminati İç Çemberi tarafından kurulmuş ve örgütlenmiştir. Halen de onun tarafından idare edilmektedir. Dünya Vahşi Yaşam Fonu başkanı Kathy Fuller gibi çevreci ağır topların, Dış İlişkiler Konseyi’ne üye olmalarına şaşmamak gerek. Birleşmiş Milletler Çevre Programı başkanı Maurice Strong, dünyanın mali geleceğini belirlemek üzere her yıl İsviçre Davos’ta toplanan ve bir İlluminati finans organı olan Dünya Ekonomik Forumu’nün üyesidir

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Başkanı Maurice Strong, İlluminati’nin Dünya Koruma Bankası’nın kurulmasına yardımcı oldu.

Küresel bankacılık ve finansman alemi, “dünyayı kurtarmak” için başlatılan acayip kampanya ile ellerini, Maurice Strong’un bir eseri olan Dünya Koruma Bankası’nda birleştirdi. Bu İlluminati kuruluşu, 1980’de Strong, Baron Edmund de Rothschild, James Baker (Bush’un Dışişleri Bakanı) ve David Rockefeller tarafından ortaklaşa kurulmuştu. Clinton iktidarının İçişleri Bakanı olan Bruce Babbitt, Dünya Koruma Bankası’nın kontrolü altında çalışıyordu.

Amacı Asya’lı, Afrika’lı, Güney ve Orta Amerika’lı yoksullaştırılmış ülkelerin, milyonlarca dönümlük değerli ve işlenmemiş arazilerini bankacılara terketmeye zorlamaktı. Karşılığında ise yüksek faizle verdikleri büyük miktarlardaki borç bakiyelerini hibe edeceklerdi. Halen de bunu yapıyorlar.

Bu faşist projenin hedefi, dünyanın geri kalan tüm topraklarını, düzmece Dünya Koruma Bankası aracılığıyla İlluminati’nin kontrolüne sokmak. Böylelikle tüm dünyadaki petrol, değerli maden, elmas, kereste ve diğer kaynakların üretimi, fiyatları kasıtlı olarak yüksek seviyede tutularak kısıtlanabilir. Rothschild’lar, Rockefeller’lar ve diğer hanedanlar petrol, kereste ve diğer değerli ticari mallan üreten devasa, çokuluslu şirketlere sahip oldukları için, Dünya Koruma Bankası aracılığıyla tüm toprakları ele geçirme projesi, İlluminati için gelecekte trilyonlarca dolarlık kâr anlamına geliyor.[26]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler

Kaynaklar

[1] Richard Hofstadter, “The Age of Reform From Byron to E.D.R.”, Knopf Publ., New York 1955, s.75.
[2] Ali Kuzu, “Dünyanın Derin Devleti İlluminati”, Kariyer Yayıncılık, İstanbul 2015, 10. Baskı, s.84.
[3] Ufuk Efe, Milli Çözüm, Aralık 2012.
[4] İsmail Tokalak, “Paranın İmparatorları: Rothschild’lerin Küresel Gücü”, Ataç Yayınları, İstanbul 2014, s.18.
[5] Mustafa Yıldırım, “Sivil Örümceğin Ağında”, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 2005, 5. Baskı, s.351-352.
[6] İsmail Tokalak, a.g.e., s.20.
[7] İsmail Tokalak, a.g.e., s.21.
[8] Anthony Sampson, “The Money Lenders; Bankers and a World in Turmoil Middlesex”, Eng., Penguin s. Ltd., 1985, s.37.
[9] Doç. Dr. Sait Yılmaz, “Küresel Sermayenin Dünü ve Bugünü”, TURAN Stratejik Arastırmalar Merkezi, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 6/KIS, Sayı: 21, s.42-44.
[10] John Moody, “The Masters of Capital; A Chronicle of Wall Street”, Yale University Press, 1919.
[11] Murat Sezer (Metalurji Mühendisi), “Finans Baronlarının Dünya İmparatorluğu”.
[12] Ali Kuzu, a.g.e., s.85.
[13] Jeffrey A. Frieden, “Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century”, NY: Norton, 2006.
[14] Ali Kuzu, a.g.e., s.86.
[15] Daha genis bilgi için bkz. Aharon Cohen, “Israel and the Arab World, Great Britain”, 1970, s.34–35.
[16] Mücahit Düzgün, “Türk Kamuoyunda İsrail” (doktora tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2006, s.20-21.
[17] Tamer Güner, “Yeni Dünya Düzeni Tarihi”, Sonsuz Ark, 2013.
[18] Doç. Dr. Sezai Balcı - Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, “Rothschild’ler ve Osmanlı İmparatorluğu”, Erguvani Yayınları, Ankara 2017, 2. Baskı, ISBN: 6058478350.
[19] Yrd. Doç. Dr. Necati Çavdar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Kış 2017, s.270.
[20] Doç. Dr. Sezai Balcı - Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, a.g.e., s. 218.
[21] Doç. Dr. Sezai Balcı - Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, a.g.e., s. 225.
[22] Yrd. Doç. Dr. Necati Çavdar, a.g.e., s.268.
[23] Dr. John Coleman, “Rothschild Hanedanlığı”, çev. Dr. Mert Akcanbaş, Destek Yayınları, İstanbul 2015, 8. Baskı, s.181.
[24] Galip Türkmen (Eti Holding A.Ş. Baş Müfettişi), “Küreselleşmenin Madencilikteki Amiral Gemisi Rio Tinto ve Bor Pazar Yapısı”.
[25] George Armstrong, “Rothschild Para İmparatorluğu - Derin Yahudi Devleti”, çev. Dr. Mert Akcanbaş, İstanbul 2015, Destek Yayınları, 20. Baskı, s.133.
[26] Texe Marrs, “İlluminati - Entrika Çemberi”, Timaş Yayınevi, İstanbul 2002, s.17.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50820517 ziyaretçi (128818674 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler