Sahaja Yoga Kehanetleri
 

Sahaja Yoga ve Dünya Dinleri Kehanetler ve Gerçekleşmeleri

Bu sayfa iki kısımdan oluşmaktadır:

Kehanetler - dünyanın başlıca dinlerinden ve ruhani geleneklerinden eski yazıları arasında Kundalini'den, Aydınlanma'dan, başınızın üstünden ve avuç içlerinden çıkan serin esinti ile arasındaki bağlantıdan sözeden ve Shri Mataji'nin doğumunu haber veren ve günümüzdeki modern çağda Sahaja Yoga'nın gelişinden bahsedenler.

Gerçekleşmeler - Sahaja Yoga nasıl doğdu ve zaman içinde dünyayı sessiz, içsel bir devrim gibi nasıl sardı - ve bu kehanetler nasıl yerine geldi.

Kehanetler

Aşağıdaki yazılar Kundalini'den, Aydınlanma'dan, başınızın üstünden ve avuç içlerinden çıkan serin esinti ile arasındaki bağlantıdan sözetmekte ve günümüzdeki modern çağda Shri Mataji'nin ve Sahaja Yoga'nın gelişini haber vermektedir.

Hindu Yazıtları'ndan

12. yüzyılda Hindistan'da yaşamış olan Shri Gyaneshwara halka açık açık Kundalini'den bahsetmek için guru'sundan izin isteyen ilk azizdir. O ana kadar bu bilgi sır olarak saklanmış ve yalnızca guru'dan öğrenciye iletilmişti. Gyaneshwara Kundalini uyanışı olgusunu çok açık bir şekilde tarif etmektedir: "Yaşam rüzgarı Kundalini'den çıkar ve bedenin hem içinde hem de dışında serinletici bir etki yaratır." (Gnyaneshwara 6.14; apud Yogi Mahajan, "The Ascent", Life Eternal Trust, Pune 1989).

Aşağıdaki Mr. Shantaram Athvale tarafından Nadigrantha'dan yapılmış alıntı Shri Mataji'nin gelişi ve Sahaja Yoga'yı başlatması hakkında, ayrıca Sahaja Yoga'nın insanlık üstünde yapacağı etkiler hakkında inanılmaz bir kehanette bulunmaktadır. Bu kitapta birkaç büyük Nadhigrantha ile ilgili bilgiler verilmektedir - ki bunlar Bhrigu Samhita, Satya Nadi, Kak Nadi v.b. Gibi eski astroloji kitaplarıdır. Bu yapmış olduğumuz alıntıda yazar 2000 yıl önce yaşamış büyük bir astrolog ve gerçeğin arayışı içindeki bir kişi olan yazar Kakayyar Bhujander tarafından yazılmış olan Kak Nadi'ye değinmektedir.

"Jüpiter Balık'takyen büyük bir Yogi yeryüzüne enkarne olacak. 1970 yılı geldiğinde pek çok sayıda kişiye göre yeni bir çağın başladığı açıkça ortada olacak. Kaliyuga bitecek ve Krutayuga başlayacak. Dünya'nın ekseni yer değiştirecek ve Dünya gitgide Güneş'e daha yakınlaşacak. İnsan yaşamı tamamen devrimsel bir değişim geçirecek. Bu zamanda büyük bir Yogi enkarne olacak.(...)

Bu zamana kadar bir yogi ya da kendini adamış bir kişi Moksha mutluluğunu ancak kendini adama, bilgi ve Patanjali Yoga yolunu izleyerek elde edebilmekteydi. Ancak vücudundaki çeşitli çakraların uyuyan güçlerini uyandırmak ve nihayetinde Kundalini Gücünü aydınlatmak için katı çileler çekmesi gerekiyordu.

Büyük Yogi tarafından geliştirilen yeni yoga metodu ile insanlar Moksha neşesine bir yaşam süresi içinde ulaşabilecekler. Artık kişinin Moksha'ya ulaşması için bedenini feda etmesi ya da ölmesi gerekmeyecek. Yalnızca büyük azizilerin deneyimleyebildiği ve bunu da ancak ölüm anında Samadhi konumuna girerek yaptığı Brahmananda deneyimi, bu yeni tip yoga nedeniyle ölüm sırasında Samadhi konumuna girmeksizin, sıradan insanlar tarafından deneyimlenebilecek.

Başlangıçta bir kişinin bu Yoga'yı ve Moksha'yı elde etmesi mümkün olacak. Ancak bir süre sonra, bu Yoga'nın sayesinde bütün insanlık kendini aşabilecek. İnsanların yiyecek, barınak ya da giysi için endişe etmesine gerek kalmayacak. Sıradan yaşamlar süren insanlar o sırada Yoga'ya - Tanrı'yla Bir olma konumuna ulaşacaklar. Hastanelere hiç ihtiyaç kalmayacak çünkü hastalık kalmayacak.

Başlangıçta büyük Yogi hastalıkları yalnızca bir dokunuşuyla iyileştirebilecek. Bedeni yokeden yaşlılık artık varolmayacak ve insanlar göksel bedenlere sahip olacaklar.

Yeni bilimsel keşifler sayesinde bilim ve dinler bir olacak. Bilimin yardımıyla Tanrı'nın ve Ruh'un varlığı ispatlanabilecek. Cehaletin ve Maya'nın peçesi açılacak ve eskiden yalnızca çok çalışma ve katı çileler sonucunda elde edilebilecek olan Brahmananda'ya, Moksha'ya insanların kolaylıkla ulaşabilecekleri bir durum olacak."

Hıristiyan kutsal yazılarından

Kundalini herkesin içinde varolan Kutsal Ruh'un yansımasıdır. Filizlendiğinde büyüyüp Hayat Ağacı olan hardal tohumu, Kundalini'den başkası değildir. Hayat Ağacı ise, yedi çakrası ve üç enerji merkeziyle gizli bedenimizdir.

"Aquarian Gospel" İsa'nın şu sözlerinden bahseder: "Ben bu sözlerimi siz halen etten beden içindeyken söylüyorum ama Kutsal Nefes gücüyle geldiği zaman işte o size çok ve daha çok öğretecek ve size benim söylediğim tüm sözleri hatırlatacak. Söylenecek daha çok şeyler var; bu çağın anlayamayacağı için alamayacağı şeyler. Ama derim ki, Lord'un büyük gününden önce Kutsal Nefes gelecek ve tüm bilinmeyenleri bilinir kılacak. Ruh'un, yaşamın, ölümün, ölümsüzlüğün bilinmeyenleri; insanın bütün diğer insanlarla ve Tanrı'sıyla birliği." (Levi H.Dowling, "The Aquarian Gospel of Jesus the Christ" 162.5-8, L.N. Fowler & Co. Ltd., Romford, Essex, p.238 ).

"John'un İncili'nde" İsa: "Ben size gerçeği söylüyorum. Benim gitmem sizin yararınıza; çünkü eğer ben gitmezsem, Rahatlatıcı size gelmeyecek; ama eğer ben gidersem O'nu size göndereceğim" (16:7). "Fakat Babam'ın Benim adımla göndereceği Rahatlatıcı, Kutsal Ruh, O size tüm şeyleri öğretecek ve size söylediğim herşeyi hatırınıza getirecek" (14:26). "O, gerçeğin Ruh'u geldiğinde sizi tüm gerçeklerin içine götürecek; çünkü o kendisinden konuşmayacak ama her ne getirecekse onu söyleyecek ve size gelecek olanı bildirecek." (16:13). ("The Holy Bible (Kutsal İncil)", Gute Botschaft Verlag, Dillenburg, Germany, 1889. The New Testament, G. Morrish, London 1871).

Uzun zaman önce, Gioachino da Fiore adlı tanınmış bir rahip (c.1130/45-1202) Yeni Ahit'in bir üçüncü çağın, bilgi ve bütünleşme çağının; Baba'nın (Yahweh - Eski Ahit) ve Oğul'un (Jesus Christ - Yeni Ahit).çağından sonra Kutsal Ruh'un çağının geleceğini müjdelediğini söylemiştir. ("Exegese medievale'de "Joachim de Fiore", Paris 1967, vol.3, pp.437-527)

İslami kutsal yazılardan

Kuran serin esintiden Kıyam'la bağlantılı bahseder: 'Rüzgarları veren Allah'tır. Bu şekilde Kıyam (olacaktır)."The Noble Quran" 35.9, Hilal Basımevi, Istanbul, 1994, p.700).

Kıyam zamanında "biz onların ağızlarını mühürleyeceğiz ve elleri bizimle konuşacak ve ayakları yaptıklarına şehadet edecek." (ibid. 36.65, p.713). İşte bütün iç sistemimizin parmak uçlarımızda hissedilir olmasıyla Sahaja Yoga'da gerçekleşen tam da budur. Ruh'umuza aykırı yaptığımız herşey kendisini çakralarımızda gösterir ve Aydınlanma'mızı aldıktan sonra avuçlarımızda hissederiz. Kuran (ibid. örneğin: 2:87; 42.52 v.s.) ayrıca Ruh'a, yani Tanrısal Nefes'e pek çok yerde değinmiştir ki buTanrısal Nefes Hinduizm'deki Her Yeri Saran Güç ile ve Hristiyanlık'taki Kutsal Ruh ile aynıdır. Onun insan içindeki yansıması Kundalini'dir.

Kıyam zamanı geleceği kehanet edilen Mehdi'yi - Onikinci İmam'ı anlatan "Kısa İslam Ansiklopedisi'nde ilginç bir alıntı vardır: "O'nun İkinci ya da Vadedilen Mesih olarak geleceğine inanmak bir inanç meselesidir; çünkü ilk önce, onun Hicri 14. yüzyılda geleceği Muhammed tarafından kehanet edilmiştir." (H.A.R. Gibb, J.H. Kramers, "Shorter Encyclopedia of İslam", E.J. Brill, Leiden 1953, p.24). Yani İslami dönemin başlangıcı 622 yılının sonlarına doğrudur. Bu tarih de bizi 1922 yılının sonuna götürür. Shri Mataji Nirmala Devi 21 Mart 1923'te doğmuştur.

Yahudi Kutsal Yazılarından

Tevrat da gizli beden ile ilgili olarak "nefes'ten bahseder: "Bu dünyadan gelen bir nefes Hayat Ağacı'nın dallarını salladığında o gelecek dünyanın hoş kokusunu bu dünyada yayar ve kutsanmış ruhları canlandırır. Bu ruhlar birbirlerini uyandırarak yükselirler ve Hayat Ağacı sevinçle dolar." ("The Zohar" III, 173 1 in "Le Livre de la Splendeur", Zohar kitabından Edmond Fleg'in seçtiği sayfaların J.C.Lattes, Paris 1980 çevirisinden bizim çev.) Bu Sahaja Yogi'lerin (Sahaja Yoga yapanların) tıpkı bir mumun diğer bir mumu yakması gibi, diğer insanlara aydınlanma verebilme kapasitesine sahip oluşlarına bir göndermedir. Hayat Ağacı'nın neşesi ise, Kundalini uyandığında meditasyon esnasında gizli bedenimiz üzerinde hissettiğimiz neşedir.

Gerçekleşmeler

1970 yılı Mayıs ayının 5'inde sabahın erken saatlerinde, kendi kendilerini Yeni Çağ'ın "guru'ları ilan etmiş olanların sahteliklerinden bıkan ve tüm Gerçeği Arayan'ları Aydınlanma'larını almalarını arzu eden Shri Mataji (Bombay'den 150km mesafedeki) küçük bir sahil olan Nargol'de evrensel boyutta Sahasrara'yı - yani ruhsal evrimimizin doruk noktası olan yedinci merkezi açtı. Bunu yapmakla, Aydınlanma'sını almayı, öz benliğiyle ve Tanrı'yla bağlantıya geçmeyi arzu eden her bir insanda kolaylıkla yükselebilmesi için Kundalini'nin yolunu açmış oldu. Shri Mataji bu tarihi olayı şöyle anlatır:

"Bu kainatın tüm ruhani oluşlarının içindeki en büyük olaydır. Bu olay olmasaydı, insanlara kitlesel aydınlanma vermek mümkün olmayacaktı. (...)

......Sahasrara açılır açılmaz, bütün atomsfer muhteşem chaitanya ile doldu ve gökyüzünde olağanüstü bir ışık vardı ve bütün herşey sanki sağnak bir yağmur ya da bir şelale gibi inanılmaz bir kuvvetle Yeryüzüne indi, Ben olanların idrakı içinde değildim ve sersemlemiştim.

Olay öylesine olağanüstüydü ki ve öylesine beklenmedikdi ki beni afallatmış, büyüklüğü karşısında sessizliğe gömmüştü.

Ölümsüz Kundalini'nin kocaman bir fırın gibi yükseldiğini gördüm ve çok sessizdi ama sanki yanıyor gibiydi, sanki bir metali ısıtmışsınız da bir sürü renk ortaya çıkmış gibiydi.

Aynı şekilde, Kundalini bir fırın gibi, bir tünele benzeyerek ortaya çıktı, tıpkı kömür yakmada kullanılan gördüğünüz bu bitkiler gibi elektrik meydana geldi ve bir teleskop gibi uzadı ve birbiri ardına yükselmeye başlatı, şut! şut! şut! aynı böyle.

Ve Deity'ler geldiler ve tahtlarına oturdular, altın tahtlarına ve sonra tıpkı büyük bir kubbe gibi başın tümünü yükselttiler ve onu açtılar ve sonra bu sağnak yağmur beni tamamiyle sırılsıklam etti.

Bütün olanları görmeye başladım ve neşenin içinde kendimi kaybettim. Bu tıpkı kendi yarattığını gören bir sanatçı gibiydi ve yüce tamamalanışın neşesini hissettim.

Bu muhteşem deneyimi yaşadıktan sonra, etrafıma baktım ve insanların ne kadar kör olduklarını gördümi, tamamen sessizliğe büründüm ve taşlarla değil, Tanrıların içeceği ile doldurmak için, tüm kapları elde etmenin arzusunu duydum.

Sahaja Yoga doğdu. Shri Mataji Hindistan'da arayış içindeki küçük gruplara omurgaları boyunca yer alan enerji merkezlerine dokunarak aydınlanma veriyordu. Sonra ilk oniki kişilik grubun Kundalini'leri uyandı: toplu aydınlanma başlamıştı. Sahaja Yoga Hindistan'da, masum insanların açık bir kalple bu Tanrısal armağanı kabul etmeye hazır olduğu küçük köylerde çok hızlı yayılmaya başladı.

Kısa süre sonra Shri Mataji'nin kocası Birleşmiş Milletler Denizcilik Organizasyonu'na Genel Sekreter olarak atandı ve Londra'ya taşındılar. İlk yedi kişilik batılı Sahaja Yogi'ler aydınlanmalarını aldılar ve Sahaja Yogi (Sahaja Yoga yapan kişi) oldular.

Yavaş yavaş Sahaja Yoga Avrupa'da ve sonra Kuzey Amerika'da yayılmaya başladı. Shri Mataji Amerikalı çocuklarını o ülkenin üstüne çökmüş, insanları ruhaniyet adına yağmalayan sahte gurulardan kurtarmayı çok istiyordu. 1972'de altın mücevherlerini satarak Amerika'ya doğru yola çıktı. Peşpeşe birçok salonda konuşmacı oldu ancak mesajının karşısında sağır kulaklar vardı çünkü o zamanki arayış içindeki kişiler Gerçek'in astronomik rakamlarda para ödenmeden elde edilebileceğini farkedemeyecek kadar naiflerdi. Geri dönüş yolunda gemide bu şiiri söyledi.

1989'da, Demir Perde'nin düşüşünden sonra Sahaja Yoga Rusya'da ve Doğu Bloku ülkelerinde büyük bir hızla yayılmaya başladı. O'nun konuşmalarını dinlemek ve Aydınlanmalarını almak için onbinlerce kişi stadyumları dolduruyordu. Günümüzde Sahaja Yoga beş kıtada yerleşmiş durumdadır ve bilim, siyaset, ekoloji ve ruhaniyet çevrelerinin tüm dikkati bugünkü krize bir çözüm getirmesi bakımından Sahaja Yoga'nın üzerindedir. (Uluslararası başarılar ve tanınma ve Shri Mataji tarafından kurulan organizasyonlar hakkındaki bölümlere bakınız).

KAYNAK BELİRTİLMELİ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50782818 ziyaretçi (128715512 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler