Satuk Bugra Han Destani
 
Sultan Satuk Buğrahan Efsanesi

Satuk Buğra Han Destanı

Hz. Muhammed, kanatlı atı Burak'ın sırtında göklere yükseldiği "Mirâc Gecesinde" gök katlarında kendinden önceki peygamberleri görür. Bunlar arasında birini tanıyamaz ve Cebrail'e bunun kim olduğunu sorar.

Cebrail:

"Bu, peygamber değildir. Bu, sizin ölümünüzden üç asır sonra dünyaya inecek olan bir ruhtur. Türkistan'da sizin dininizi yayacak olan bu ruh, Abdülkerim Satuk Buğra Han adını alacaktır."

Hz. Muhammed, yeryüzüne döndükten sonra hergün İslâmiyet'i Türk ülkesine yayacak olan bu insan için dua etti. Hz. Muhammed'in arkadaşları da bu rûhu görmek istediler. Hz. Muhammed, dua etti. Başlarında Türk başlıkları bulunan silâhlı, kırk atlı göründü. Satuk Buğra Han ve arkadaşları selâm verip uzaklaştılar.

Bu olaydan üç asır sonra Satuk Buğra Han, Kaşgar Sultanı'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Satuk Buğra Hanın doğduğu gün, yer sarsılmış, mevsim kış olduğu halde bahçeler, çayırlar çiçeklerle örtülmüştü. Falcılar, bu çocuğun büyüyünce Müslüman olacağını söyleyerek öldürülmesini isterler.

Satuk Buğra Han'ı, annesi: "Müslüman olduğu zaman öldürürsünüz." diyerek ölümden kurtarır.

Satuk Buğra Han, 12 yaşında arkadaşlarıyla birlikte ava çıkmağa başlar. Avda oldukları günlerden birinde kaçan bir tavşanın arkasından hızla koşarken arkadaşlarından uzaklaşır. Kaçan tavşan durur ve bir ihtiyar insan görünümü kazanır. Satuk Buğra Han'ın sonradan Hızır olduğunu anladığı bu yaşlı kişi, ona müslüman olmasını öğütler ve İslâmiyet'i anlatır.

Satuk Buğra, Kaşgar hükümdarı olan amcasından İslâmiyet'i kabul etmesini ister. Kaşgar Hânı, Müslüman olmayacağını söyler. Satuk Buğra Han'ın işaretiyle yer yarılır ve hükümdar, toprağa gömülür. Satuk Buğra Han, hükümdar olur ve bütün Türk ülkeleri, onun idaresinde İslâmiyet'i kabul ederler.

Satuk Buğra Han, ömrünü Müslümanlığı yaymak için mücadele ile geçirmiştir. Menkibelere göre Satuk Buğra Han'ın düşmana uzatıldığında kırk adım uzayan bir kılıcı varmış ve savaşırken etrafına ateşler saçıyormuş. 96 yaşında Tanrı'dan davet almış bu sebeple Kaşgar'a dönmüş ve hastalanarak burada ölmüştür.

Satuk Buğra Han Kimdir?

İlk Müslüman-Türk hükümdarı olan Satuk Buğra Han 895 yılında Kaşgar'da doğdu. Babası Bezir Han'ı küçük yaşta kaybettiğinden amcası ve üvey babası Oğulcak Kadır Han'ın himayesinde büyüdü.

İslamiyeti henüz 12 yaşındayken Samanoğulları'na mensup Nasır bin Ahmed adlı bir İslam tebliğcisinden öğrendi. Müslümanlığı kabul ettikten sonra adını Abdülkerim olarak değiştirdi ve hayatını İslamiyet'in yayılması için harcadı.

25 yaşına geldiğinde Müslüman olduğunu açıkladı. Bu duruma tepki gösteren amcasıyla mücadeleye girişti. İlk olarak Atbaşı kalesini zaptetti. Ardından üç bin kişilik bir orduyla Kaşgar üzerine yürüdü ve amcası Oğulcak Kadır Han'ı öldürdü. Ülkede hakimiyeti sağlayıp birliği yeniden kurdu. Türk ülkelerinde İslamiyeti hızla yaydı. Ebü'l-Hasan Muhammed gibi İslam alimleri, kendisine yol gösterdi.

Satuk Buğra Han, daha sonra yaptığı savaşlarda Yağma, Çiğil ve Oğuz boylarının yerleşmiş bulunduğu Türkistan şehirlerini ele geçirdi. Bu dönemde Karahanlılar Devletinin doğu kısmına hakim olan Büyük Kağan Bazır Arslan Han Çinlilerden yardım alarak 924 yılında Satuk Buğra Han'a karşı savaş açtı.

Balasagun Savaşı'yla düşmanlarını mağlup eden Abdülkerim Satuk Buğra Han 955 yılında Artuş şehrinde öldü. Yerine oğlu Musa Tunga geçti. Daha sonra torunu Baytaş Süleyman Arslan hükümdarlık yaptı.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ceren, ilayda, sally, 11.02.2010, 12:17 (UTC):
güzel ama sadece kişisel özelliklerini istediiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Yorumu gönderen: DİLARANUR, 27.12.2009, 11:11 (UTC):
HAKKINDA BİGİ YOK AMA

Yorumu gönderen: GGümüş, 13.07.2009, 11:36 (UTC):
Balkanların Türkleşmesinde de büyük pay sahibidir.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50821086 ziyaretçi (128820238 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler