Telekinezi Nedir?
 
Telekinezi, Telekinesi, Kaşık Bükme, Cisimleri uzaktan hareket ettirme

Telekinezi Nedir?

Telekinezi (Yunanca: τῆλε + κίνησις "uzaktan hareket"), maddeler üzerinde düşünce gücüyle etki yapma olarak tanımlanır.

Telekinezinin gerçekliğine dair hiçbir bilimsel kanıt yoktur. 2006'da bu konudaki 380 deneyin meta analizini yapan bir çalışma, sadece yayın önyargısına (bilimsel yayın yapan kişilerin sonuçları olumlu yorumlama payı) bağlanabilecek denli küçük bir etki bulmuştur. Telekinezi deneyleri, bilim insanları tarafından yeterince kontrollü ve tekrarlanabilir olmamaları yüzünden eleştirilmiştir. Ancak bazı deneyler telekinezinin gerçekliği konusunda bir yanılsama yaratmıştır, bu yanılsama deneyi yürütenlerin telekineziye duyduğu inançla orantılıdır.

Telekineziyi gerçekleştirebildiğini iddia edenler arasında en ünlüleri Rus psişik Nina Kulagina ve İsrailli psişik Uri Geller'dir. [1]

Kaşık ya da diğer metallerde deformasyon oluşturma telekinezi ya da Psikokinezi de denilen herhangi bir cismi uzaktan hareket ettirme ya da çok az uygulanan bir temas gücüyle etkide bulunmaya verilen addır. Bu fenomenle ilgilenen parapsikologlar ve amatör ilgililer tarihte geçtiğine inanılan olağanüstü öyküler ya da mucizelerin bir telekinezi biçimi olduğuna inanmaktadırlar. Ancak fenomene "Telekinesis" adının verilmesi çok yeni bir tarihe rastlar. Tabir Alman-Rus psişik araştırmacı Alexander N. Aksakof tarafından 1890'da kullanılmıştır. Psikokinesis tabiri ise 1914 yılında Amerikalı yazar ve yayımcı Henry Holt tarafından "On the Cosmic Relations" adlı eserinde geçmiş ve Amerikalı ünlü parapsikolog J.B.Rhine tarafından da benzeri fenomenleri tanımlamakta kullanılmıştır. [2]

Telekinezi, düşünce gücü ile cisimleri oynatmaktır. Bu herkeste olan bir yetenektir. Ne bir mucize ne de bir efsane. Tek gereken inanmak!

Telekinezi yeteneği doğal bir yetenektir, fakat tek sorun bu beceriyi öğrenebilmektedir. Öncelikle olayın Düşünce-Beyin-Bilinç-İnanç dörtlüsünde bittiğini söyleyelim. Ayrıca bazı araştırmalar da beynin korteks bölümünde bu özellikle bağlantılı bölgeler keşfedildiğini de gözler önüne sermektedir.

Bazen bazı cisimler düşer. Biz kaydığını zannederiz ya da korkarız. Ama bunun tek nedenin telekinezidir. Yani insanın o anda bilinçsizce çevreye saçtığı yeteneğidir.

Her şey, ne düşünebiliyorsak, gerçekleşebilir felsefesine dayanmaktadır. [3]

Kökenbilim

Telekinezi terimi Yunanca "uzak" anlamındaki "tele" sözcüğü ile "hareket" anlamındaki "kinesis" sözcüklerinden türetilmiş olup, metapsişikçilerce var olduğunu öne sürdükleri "fiziksel medyumluk yeteneğine sahip bir insan tarafından eşyaların el ya da bilinen diğer araçların yardımı olmaksızın uzaktan hareket ettirilebilmesi paranormal olayı'nı adlandırmak üzere kullanılmaktadır. Parapsikologlar bu var sayılan olayı Psikokinezi kapsamında ele alırlar. Bir başka deyişle, telekinezi terimi daha çok metapsişikçiler tarafından kullanılmaktadır; parapsikologlar ise Psikokinezi terimini tercih ederler. [1]

Telekinezi Teorisi

Genelde telekinezi insanlar tarafından mucize ve az rastlanan bir yetenek olarak bilinir. Fakat bu düşünce tamamen yanlıştır. Bakın! Her yaşayan insan bir beyne sahiptir. Tüm beynimizi kullanmıyoruz ama herkes kendine uygun olanı bölümü kullanmaktadır. Mesela bazı insanlar sanattan, bazıları matematiksel bilimlerden, bazıları spordan, bazıları da danstan hoşlanır. Bu liste uzayıp gider. Tüm bu aktiviteler beyinde farklı yerleri kullanırlar. Düşünce gücü de bunlardan biridir. Hepimiz bunu kullanıyoruz ama dikkat çekmeyecek kadar az. Mesela bazılarımız bazı şeylerin önceden olacağını bilebiliyoruz ya da ilk tanıştığımız bir insanın karakterini kendimizce yorumluyoruz. Yani iyi ya da kötü olduğunu hissedebiliyoruz. İşte bu özelliklerimizin tümü düşünce gücüyle ilgilidir. Tüm her şeyin arkasında yatan şey kendinize inanmamanızdır. Aynen bir çocuğun, Matematiği asla yapamam; çünkü çok zor! ya da bir insanın, Ben telekinezi yeteneğimle cisimleri oynatamam; çünkü böyle bir yeteneğim yok! demesi gibi. Şimdi bunu durdurun! Kendinize inanın! Gerisinin geldiğini göreceksiniz!

Telekineziye Giriş

Telekinezi çalışmalarına başlamadan önce yapmanız gereken şeyler var. Bunlar olayın temel taşları yani olmazsa olmazları.

1. Şüphe ve Endişe

TELEKİNEZİ GERÇEKTİR! İnsanlar bunu yaptı ve yapmaya devam da edecekler! Bu tüm insanların hayatları boyunca sahip oldukları bir hediye. Yani alıştırmalara başlamadan önce bunları kafanızın güzel bir köşesine yerleştirmeniz gerekiyor. Şunu da bilmenizi isterim şüphe sizle telekinezi başarınız arasında bir duvardır. Yani o duvarı tırmanın ve onu koşar adımlarla arkanızda bırakarak, uzaklaşın.

2. Mantık

Hepimizin de bildiği gibi teknolojinin ileri olduğu ve her şeyin bir mantığa bağlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bazı şeylerin mantık dışı olduğu bize yanlış da olsa öğretiliyor. Böyle büyüyoruz. Fakat şimdi arkanıza yaslanın ve telekinezi yeteneğiniz ile yaptıklarınızı düşünün yani mantığa nasıl karşı koyduğunuzu! Onu alt ettiğinizi!

3. Amaç

Neden Telekineziyi öğrenmek istiyorsunuz? Şunu söylemeliyim ki amaçlarınız ve nedenleriniz pozitif olmalı. Eğer insanlara zarar vermek, bu yeteneğinizden para kazanmak ya da arkadaşlarınızın dikkatini çekmek içinse; bunlardan hemen uzaklaşın! Bunu ucuz bir amaç için denemeyin! Zihin egzersizi ve gerçek sanılanlarla meydan okumak için öğrenin!

4. Rahatlama ve Ortam

Başlamadan önce arkanıza yaslanın ve günün stresinden zor da olsa uzaklaşmaya çalışın. Pozitif moda geçin ve ortamda sizin dikkatinizi dağıtabilecek her şeyi kaldırın.

Telekineziye Ayrılan Zaman

Bildiğimiz gibi insanlar biraz sabırsız. Fakat sabır bu olayda her şey! Bu yeteneği kazanma zamanı tüm insanlarda değişir. Bir hafta bu olay için çok ama çok kısa bir süredir. Fakat yeteneğinizi kazandığınızda, bu beklemeye değdiğini göreceksiniz! LÜTFEN DENEMEYİ BIRAKMAYIN!

Günde en az bir kere 30 dakikanızı Telekinezi egzersizlerine ayırın! Eğer çok meşgulseniz 15 dakikayı sağlıklı bir şekilde lütfen ayırın!

Size bahsedeceğim metotlardan birine en az bir hafta yoğunlaşın. Eğer yaramadığını düşünüyorsanız metot değiştirin. Kendinizi yapamayacağınıza inandırmaktan vazgeçin. Tüm olay inanmakla başlıyor. [3]

İnanç ve Hayâl - Dinî - Mistik Hayat ve Telekinezi

İnanç ile gündelik, sıradan hayatta alışkın olmadığımız pek çok şeyin gerçekleşebileceği inancı aslında oldukça kadim zamanlara kadar gitmektedir. Kadim dünyada kişinin inanç ve hayal dünyası ile fiziksel gerçeklik dünyasının, varlığın -birbirleriyle organik ilişki içinde olan- çeşitli katmanları olduğu kabul edilmekteydi, oysa bu anlayış Avrupa'daki felsefi ve bilimsel değişimler neticesinde önce ruh dünyasının yadsınması daha sonra da zihin ile madde arasına derin bir uçurum koyulmasıyla neredeyse kaybolmaya yüz tuttu. Ancak farklı dinlerin peygamberleri, veli ve azizleri inancın muhteşem gücü hakkında sözler, deyişler sunmuşlar ve inananlar ya da en azından dindar kimseler de bunun gerçekliğinden asla şüphe etmemişlerdi. Örneğin İsa peygamber denizdeki kasırgayı istekleriyle durduramamalarını havarilerin yetersiz inancına bağlamış ve onları azarlamıştı. İslam tasavvufunda Muhyiddin Arabi hayalin yaratıcı gücü olduğunu apaçık bir şekilde belirtmiştir. Arabi insan-ı kâmil ile ilgili izahlarında onun bütün ruhani enerjisini yoğunlaştırarak (ki buna himmet adını vermektedir) herhangi bir nesneye tesir edebileceğini hatta mevcut olmayan bir nesneyi dahi varlığa büründürebileceğini ifade eder. Arabi'nin varlık görüşünde Varlık alemi beş katmandan oluşmaktadır. Hisler Alemi, Misâl Alemi (hayalin denk düştüğü alem budur), Ruhlar Alemi, Müteal Akıllar Alemi, Zat Alemi. Her insan kendi hayal aleminde bir şeyi var kılabilir ancak İnsan-ı Kâmil ya da Arif hayalinde var olan şeyi himmeti yani ruhani gücüyle zihninin dışına yansıtabilir. Ancak arifin gerçekte mevcut olmayan bir şeyi varlığa büründürmesi ile Tanrı'nın bir şeye mevcudiyet vermesi arasındaki derin fark arifin varlık verdiği şeyin onun himmeti sürecinde mevcudiyetini koruması ve sonra kaybolmasıdır. Ayrıca arif himmet kuvvetinin kendisinin kuvveti değil sadece Tanrı'nın kuvveti ve onun Kaviyy isminin tecellisi olduğunu bilir ve bu marifeti onu kendi isteğiyle himmet gücünü kullanmaktan sakındırır.

Tibet Budizm'inde lamaların eğitimlerinde de benzeri şekilde hayaldeki bir varlığa his dünyasında gerçeklik kazandırılmaya çalışılır. Tibet'in o dönemde yabancıların girmesinin yasak olduğu Lhasa'ya giren ilk Batılı olan ve lamalar arasında bir süre kalarak çalışmalarını gözlemleyen Alexandra David-Neel de eserinde öğrencilerin inzivaya kapanıp Yidam'ını (koruyucu yarı-tanrı) günde bir öğün yedikleri yemek ve uyku haricinde hayal etmeye devam etmesi ve belirli mistik deyişlerin tekrarlamasıyla fiziksel dünyada varlık kazandırması ve hatta onun ayaklarına temas etmesi istenir. Yaratılan ve tulpa denilen bu varlıkların eğer onları meydana getiren kişinin belirli bir zihinsel ve ruhsal aydınlanma derecesine ulaşmamış olması durumunda tehlikeli olacağı uyarısını yapan Neel'in kendisi de belirli ayin ve konsantrasyonları uygulayarak bir Tulpa gerçekleştirdiğini söyler. [2]

Batı'da Ünlü Telekinetikler

Metalleri hareket ettirdiği bilinen en ünlü ilk batılı telekinetik Polonya doğumlu Stanislawa Tomczyk'dır. Stanislawa hipnotik haldeyken bazı küçük objeleri havaya kaldırabiliyordu (levitasyon). Stanislawa, 1910'da Varşova'da Fizik laboratuarında bir grup bilim insanının gözetimi altında telekinetik yeteneklerini sergilemiştir.

Bir diğer ünlü telekinetik Rus Nina Kulagina'dır. Kulagina filme de alınan gösterilerinde metal çubuklar, kibrit çöplerini dokunmaksızın hareket ettirebilmekteydi.

1970'li yıllarda bu tip olayları yapabildiğini iddia eden bazı insanlar ortaya çıkmıştı. En ünlüleri arasında Uri Geller de bulunan bu kişiler televizyon şovlarında ve bilim insanlarının laboratuarlarında bu tip yeteneklerini sergilediler.

Bazı bilim insanları ve James Randi gibi ünlü ve profesyonel bazı illüzyonistler bu tip yeteneklerin gerçekte bir hile ve el çabukluğundan başka bir şey olmadığını öne sürmüşlerdir. Randi ayrıca pek çok hileli yolun olduğunu iddia ettiği kaşık bükme gösterilerinden bazılarını da gerçekleştirmiştir.

2001 yılının Nisan ayında Arizona Üniversitesi psikoloji profesörü Gary Schwartz'ın yönetimi altında 60 kadar öğrenci zihin güçlerini kullanarak çatal ve karışları bükmeleri istenmiş ve denemelerde çeşitli derecelerde başarı sağlanmıştır. [2]

Kaşık Bükme

Kaşık bükme paranormal yollarla ve fiziksel güç kullanmaksızın ya da normal koşullarda gereken fiziksel gücü kullanmaksızın nesnelerde deformasyon oluşturmaya verilen genel addır. [2]

Sahne Gösterisinde Kaşık Bükme

İllüzyonistlerin kaşık bükme gösterileri diğer illüzyon gösterilerinde olduğu gibi seyircinin dikkatinin başka yöne çevrilmesi sırasında el çabukluğu ile kaşığa ya da metale yapılan fiziksel müdahale ile ya da önceden hazırlanan çeşitli tekniklerle gerçekleştirilir. James Randi illüzyonistlerin kaşık bükme numaralarından örneğin kaşığın en zayıf yerinden daha önce kırılma noktasına yakın bir dereceye kadar bükülmesi gibi çeşitli hilelerini televizyonda kamuya açıklamıştır.

"İnsanüstülük taslıyanların İçyüzü" adlı eserinde psişik ve doğaüstü kabul edilen bazı fenomenlerin arkasında yattığını iddia ettiği hileleri ortaya koymaya çalışan Metin And'a göre Geller'in 50 çeşit kaşık bükme numarası ya da tekniği bulunmaktadır. [2]

Kullanılan Teknik ve Metodlar

Sahne gösterileri ve illüzyonistlerin kullandığı göz boyama yöntemlerinin dışında da kaşık ya da herhangi bir metal ya da cismin parapsikologların Psi denilen zihinsel ya da ruhsal güçle etkilenebileceği öne sürülmektedir. Özellikle ABD'de telekinetik gücün kullanılması üzerine bazı kişiler eğitim ve grup çalışmaları düzenlemekte ve katılımcıların bu güçleri kullanarak kaşık ya da çatal bükebilmeleri öğretilmektedir.

Houck Metodu

Bir başka kaşık bükme 1981 yılından bu yana mühendis Jack Houck tarafından yine onun tarafından düzenlenen "PK Partileri'nde tanıtılmaktadır. Bu partilerde misafirlere bedenlerinden geçen bir enerji akışının kaşığın belirli bir noktasına yöneltildiği hayal edilerek kaşığa bükülme emri verilmesiyle gerçekleştirilir. Daha sonra misafirler dikkatlerini başka bir yöne yönlendirerek kaşık ya da metali unuturlar. Metal bir süre sonra şaşırtıcı bir şekilde ellerinin küçük bir hareketiyle kolayca bükülmeye başlar. Houck ve takipçileri bunun psikokinetik bir fenomen olduğuna inanmakta ancak bazı kişiler bunun sadece gündelik tecrübenin dışında ve fakat sıradan bir fenomen olarak görmektedirler.
Uri Geller topluluk içinde metal bükerken

Houck'un metodunun anlatıldığı bir web sayfasında grup halindeki uygulamaların tek başına yapılanlardan daha hızlı sonuç verici olduğu belirtilmektedir. Katılımcılar bir araya geldikten sonra bir süre yeme içme vs. şeylerle vakit geçirirler daha sonra ortaya konulan metal eşyalardan herkes kendisine iyi hissettiren birini seçip alır ve daire şeklinde oturur, ışıkların gücü azaltılır ve müzik varsa kapatılır. Katılımcılar gözlerini kapatır. Katılımcılara kaşık ya da çatalı baş ve işaret parmakları arasında tutmaları gevşeyip zihinlerini temizlemeleri, yavaş ve derinden nefes alıp vermeleri ve kendilerini en rahat, huzurlu hissedecekleri bir yerde -plaj, orman, göl kenarı vs.- bulunduklarını hayal etmeleri söylenir. Tüm sıkıntı ve dertlerden uzaklaşırlar, uykulu değil ancak tamamen gevşemişlerdir, huzurludurlar. Daha sonra katılımcılardan başlarının birkaç adım ötesinde altın bir enerji topunu hayal etmeleri istenir. Ondan yayılan sıcaklık ve enerjiyi hissetmeleri istenir. Bu enerji topundan sıcak bir ışın çıkıp katılımcıların alnına ulaştığını ve onların da bu sınırsız enerjiyi emdikleri hayal edilir. Enerjinin sıcaklığı alından omuz ve kollara yayılır. Güçlü ve canlı fakat yine huzurlu ve gevşemiş olan katılımcının kolunda hissettiği enerji oradan bilek ve eline akar ve dirseği ile eli arasında bu akış devam eder. Enerjinin sıcaklığının baş ve işaret parmağına geldiği ve oradan istenilen yere gidebileceği hayal edilir. Katılımcının üçe kadar sayıp gözlerini açması ve enerjinin elinde tuttuğu çatal ya da kaşığa akması için ona üç kez "Bükül" diye bağırması istenir.

Ancak bu noktadan sonra dikkatin dağıtılması ve katılımcıdan dikkatini tümüyle vermeden yoğunlaşması istenir. Hatta dikkatin belirli bir düzeyde dağıtılması için herhangi bir konuda (kaşık bükmek değil) ateşli bir tartışmaya bile girilebilir ya da tanıdığınız biriyle metal bükmek dışında bir konuda da konuşabilirsiniz. Konu üzerinde daha yoğun düşündükçe işlerin daha da zorlaştığını göreceksinizdir. Bu yüzden dikkatinizin başka bir yöne kayması gereklidir, daha sonra metali alıp istediğiniz bir noktadan kolayca bükebildiğinizi göreceksiniz. Ancak metalin kolaylıkla bükülebilecek noktaya gelişi birkaç dakika alabildiği gibi saatler de sürebilmektedir. Aynı sayfada deneylerini paylaşan katılımcı 18 katılımcıdan sadece ikisinin bükmeyi başaramadığını belirtmekte ancak başarısızlık karşısında yılmayıp denemelere devam edilmesini önermektedir.

Dikkat: Yukarıdaki metotta kaşık elle bükülür; ancak zihinle öylesine eriyik bir kıvama gelir ki bu çok rahatça yapılır.

Rick Tobin ve Ellie Crystal'in Metodu

Ellerinizi yıkayın ve çatal ya da benzeri bir metal nesneyi elinize alın. Rahatça oturun, gevşeyin, gözlerinizi kapayın zihninizi her türlü düşünce ve duygudan arındırın. Daha sonra parmak uçlarınızla nesnenin yüzeyini yavaşça ovalayın ve yüzeyin size ne hissettirdiği üzerine yoğunlaşın. Metaldeki moleküler enerji akışını hissetmeye çalışın ve nesnenin büküldüğünü hayal edin ve asla güç uygulamayın.

Hipnotik Telkin

Bu yöntemde kişi hipnotik trans haline sokulur ve gerekli telkinlerle psişik gücünü tam olarak kullanabileceği, kaşığın kendi isteğiyle büküleceği telkini verilir ve bu duruma tam bir inanç duyması sağlanır. Bu yöntemle de eğer kişiye yapılan telkin güçlüyse ve bilinçaltı kısıtlamaları tam olarak kaldırılabilmişse kaşık bükülecektir

Kaynaklar

[1] tr.wikipedia.org/wiki/Psikokinezi
[2] tr.wikipedia.org/wiki/Kaşık_bükme
[3] www.dahasivar.com/garip-ve-korkunc-olaylar/telekinezi (dusunce-gucuyle-nesne-ucurma-hareket-ettirme)/?wap

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: dağ çileği, 15.04.2017, 17:45 (UTC):
sayın,MASAL , doğru söylüyorsunuz..kaşığı maşığı bırakıp yaşamdan keyif almalıyız..Bende de hiperaktiflik az da olsa var olduğundan sevemediğim matematik dersine de yoğunlaşamıyorum .Zaten yoğunlaşsam ,önce sevmediğim bir ruh hastasının gözlük camını kıracağım.

Yorumu gönderen: MASAL, 14.04.2017, 22:16 (UTC):
ÖRNEĞİN HİPERAKTİF İNSANLAR BİR DÜŞÜNCE ÜZERİNDE YOĞUNLAŞAMADIKLARINDAN KAŞIK MAŞIK BÜKEMEZLER.ASTRAL SEYAHAT DE GEREKTİREN TE YAPAMAZ.NEDENİ BELLİ.KONSANTRASYON GEREKTİREN İŞLERDİR.ÇOK DA GEREKMİYOR ZATEN. YAŞAMAYA BAKSINLAR KEYİFLE.O DAHA GÜZEL.

Yorumu gönderen: karya, 06.07.2014, 22:46 (UTC):
Yorumu gönderen: dilan, 21.07.2010 11:29:22:
ben 13 yaşındayım Laura isimli bir kitap okuyorum Telekinetik güç, düşünce okuma ve düş yolculuğu gibi şeyleri yapabilen bi kızı anlatıyo dün araştırmaya başladım ve gerçekten çok ilgi çekici bu sabah uyandığımda yerde bi saç teli gördüm ve aklıma telekinetik güç kullanmak geldi saç teline odaklandım en başta bişey olmadı sonra birden titremeye başladı ve ileriye doğru kaydı sonra geri gelmesini istedim odaklandım ve bana doğru kaydı ben nereye istediysem oraya doğru yavaşça hareket etti hem de ilk denememde bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştim bize böyle bir gücün verilmesi çok güzel hem de sadece zihin gücü ve odaklanmayla bu inanılmaz


Dilan, kitabın adını ve yazarını söylersen çok sevinirim. bir sürü laura adında kitap var :/

Yorumu gönderen: real, 26.04.2014, 11:55 (UTC):
bu tür olaylara inanmayan o kadar çok kişi varki birine anlattığınızda bile sizin hemen inancınızı kırabilecek şeyler söyleyebiliyorlar bende ilk başladığımda böyle şeylerle çok karşılaştım ama hiç kulak asmadan devam ettim ve şuan cidden yapabiliyorum bu konularla ilgilenenlerin bakış açılarını genişleterek mistik konular hakkındada araştırma yapmalarını öneririm ben öncedende çok güçlü sezgi yeteneğine sahip olan bir insandım ama bunun farkında değildim mesela birisi bana bi olay anlatırken o olayda geçen ama daha önce hiç görmediğim insanların fiziksel özelliklerini hatta o zamanda üzerlerine ne giydiklerini bile doğru tahmin edebiliyorum hatta psişik kediler konusunada bakmanızı öneririm kedilerin bu tür özelliklere sahip olan insanları aurasından farkettiklerini okumuştum biyerde bi keresinde balkona çıkmıştım bizim buralarda pek kedi olmaz bi kedi görmüştüm ev sırf meraktan aşağıya gidip kedinin karşısına geçtim bayabi gözlerinin içine baktım çok garip bi duyguydu daha sonra eve geri girdim yaklaşık bi 30 dk sonra balkona çıktığımda inanmıyacaksınız ama evim etrafında 15 e yakın kedi vardı o zaman korkmuştum bikaçgün boyunca evin etrafında bi sürü kedi dolaşmıştı

Yorumu gönderen: norrecvizharan, 28.11.2010, 23:42 (UTC):
bununla uğraşıcağınıza vücut geliştirmeye gidin hem daha çabuk kaşığı bükmeye başlarsınız hemde zinde kalırsınız.saygılar..

Yorumu gönderen: müslüman, 10.11.2010, 02:13 (UTC):
Bizi hiç yoktan var eden ALLAH tealaya hamdolsun,,
doğa üssü denilen şu olaylara bakıyorumda, geçmişimizde bundan çok daha büyük olayların vuku bulduğunu görüyoruz,, mucize farklı bir olay, kişisel sebebler farklı,
merak edenler araştırabilir;
ashabın ve resulullahın bulunduğu bir savaşta, kavurucu bir sıcaklık var, bilali habeşi resulullahın terler içerisinde kaldığını görüyor ve güneşe dimdik bakıyor, pek zaman geçmeden,etraf hafif kararıyor ve resulullah o farkedip bilali habeşiyi uyarıyor, aklımda bunlar kaldı merak edenler googleden veya başka bir yerden araştırabilir,,
Diğer bir olayda şu; hadisi şerifde resulullah(s.a.w) buyuruyorlarki; müminin ferasetinden korkun(çekinin) çünkü o ALLAH'ın nuru ile bakar.. hadisde geçen feraset şudur, biriniz bir zina yapar veya içinden kötü bir iş düşünür, kişinin bu düşüncesi onun simasına ve hatta bütün bedenine yansır ve müminlerin yanına vardığında müminler onun bu düşünceleriniokuyabilmeleri hissedebilmleridir, birde bir kişiye sadece bir anlık bakmaları, baktığı kişinin tüm profilini çıkarabilirler,, ama yinede her insanın kendini mümin zannedip insanlara karşı kötü bir düşüncede olmaması için başka bir hadisi şerifde '' zanların çoğu yalandır'' diye buyurarak olumsuz düşüncelerden uzak tutuyor. neysee,

olmayacak şey değil, bizlerki hiç yok iken varedildik,bundan büyük olaymı var..:))
tüm hayatın boş olduğuna ve sadece mutlak varlığın ALLAH teala olduğunun farkına varan kimse , şuan bahsedilen tüm doğaüstü olayların alasını yapardaa , o zamana kadar bunların hiçbiri onun umrunda olmaz..olamaz.. çünkü daha mühim düşünceler vardır..
bu siteyi rasgele buldum, bana cevap yazmak isteyenler varsa e posta ile göndermeleri daha uygun olur,
( hijackeræhackers.co m )

Yorumu gönderen: arif, 29.10.2010, 21:15 (UTC):
ben ondan bakarak döndürüom

Yorumu gönderen: mustafa, 08.10.2010, 23:45 (UTC):
kağıt dönderme olayı siz ilk elinizi yaklaştırdığınızda elinizle gelen havayla oluyo yada nefes alıp verirken oluyo çünkü kağıt çok dengeli duruyo ve en ufak bi hava akımında sallanıyo ve dönüyo olay budur

Yorumu gönderen: arif, 30.09.2010, 12:40 (UTC):
ben telekinezi ile ilgileniyorum 2 aydır okulda kol secmeleri vardı ve 21 kişi beden eğitimini seçti ve hoca bi kağıda 1 ve 21 arasında sayı yazdı onu bulan gircekti bende telekinezi yaptım ilk söyleyişimde bildim hoca şaşırdı o sayı 1 di gözümün önüne geldi

Yorumu gönderen: yunus, 30.09.2010, 11:04 (UTC):
ya banada yardım edin yabamıorum nolur

Yorumu gönderen: By_Nefret, 26.09.2010, 06:36 (UTC):
bnde kagıda cok odklndm ve o an kagdn ynnda oln şeylerı bır an grmdm ve sadece önmde kagıt kldı sankı dıger her sey bır anda kyboldu ve ıste o an sadece dundugunu dsnn ve kgdn dndugunu gorecksnzzz

Yorumu gönderen: İnanmam.., 06.09.2010, 11:10 (UTC):
Bu yazıyı yazan hiç Telekinezi yapmışmı? Yalandan ibaret şeyler bunlar..Uğraşmayın hepsi hile..

Yorumu gönderen: murat_09, 14.08.2010, 15:58 (UTC):
arkadaşlar aranızda deneyen varmı
olacakları 1- 2 öncesini görebiliyorum arada bir kişilerin ne yapmak istediklerini aklından geçenleri ve kişiliklerini de görebiliyorum

Yorumu gönderen: rocker, 13.08.2010, 23:23 (UTC):
arkadaşlar herşey iyi hoş da... kağıt döndürme yada buna benzer hafif cisimleri döndürmek sallamak bunlarla başlayın deniyor araştırdığım yerlerde.. ama denedim ve gördüm ki kağıt döndürme olayında en ufak bi hareketiniz bile ilk anda değil daha sonraları o kağıtta bir hareketlenme meydana getiriyor.. bana kalırsa bu tip şeyleri denemeyin çünkü şevkiniz kırlabilir, ya da yaptığınızı zannedip aslında birşey yapamamışsınızdır... ayrıca bu çok büyük bir güç değildir kaldı ki treni durduramayız bu güçle.. o yüzden sınır çezmeden ama çok da hafif düzeyden başlamadan ilk adım olarak sağlamcisimlerden başlayın.. rüzgarın ve titreşimlerin etki edemeyeceği kadar fazlasını aramayın.. çünkü kendinizi kandırmış ya da istemeden şevkinizi kırmış olabilirsiniz... kağıtla tozla saç tüyüyle uğraşmayın derim ben size.... ilgilenen arkadaşlara kolay gelsin...

Yorumu gönderen: safak, 09.08.2010, 12:37 (UTC):
Bu kadar yapilabilitesi olan ve bu kadar kolay oldugu one surulen en basitinden cisimleri hareket ettirebilen kisilerin neden etrafta olmadigini ve neden bir bilim kurumu ve kurulu karsisinda bu yeteneklerini ispatlayip gercek bir bilim dali konusu olmadigini anlayabilmis degilim. Bu yazinin altinda en ez 5 kisi bu isi kesin yapabiliyor. Niye halen bu kadar yapabilen insan varken ben hala inanamiyorum.

Yorumu gönderen: PCkopat, 23.07.2010, 12:26 (UTC):
sıyrıksınız la siz yok zamanı geriye alma , hafıza silme , gelecegi görme falan .. heroesi fazla mı izliyorsunuz :D

Yorumu gönderen: dilan, 21.07.2010, 10:29 (UTC):
ben 13 yaşındayım Laura isimli bir kitap okuyorum Telekinetik güç, düşünce okuma ve düş yolculuğu gibi şeyleri yapabilen bi kızı anlatıyo dün araştırmaya başladım ve gerçekten çok ilgi çekici bu sabah uyandığımda yerde bi saç teli gördüm ve aklıma telekinetik güç kullanmak geldi saç teline odaklandım en başta bişey olmadı sonra birden titremeye başladı ve ileriye doğru kaydı sonra geri gelmesini istedim odaklandım ve bana doğru kaydı ben nereye istediysem oraya doğru yavaşça hareket etti hem de ilk denememde bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştim bize böyle bir gücün verilmesi çok güzel hem de sadece zihin gücü ve odaklanmayla bu inanılmaz

Yorumu gönderen: Bulut, 18.07.2010, 15:58 (UTC):
sigara içmenin bu çalışmalara engeli varmı?

Yorumu gönderen: bilim, 22.06.2010, 15:42 (UTC):
ben telekineziyi 4-5 yıldan beri araştırıyorum bu bilgileri ögrendlglm çok iyi oldu benim şu ana kadar yapabildigim arkadaşımın kağıda harfi yazıyı bakmadan ve görmeden okudum

Yorumu gönderen: ßurak, 20.06.2010, 18:41 (UTC):
Ben bu telekinezi olayını üniwersiteyi beraber okuduğum ew arkadaşımdan öğrendim. Bana anlattı bu konu üzerinde bilgilerini düşüncelerini aldım. Daha sonra bende yapmaya karar werdim.İlk denememde çok az tepki alabildim ama hala denemekteyim. 1 haftamı almaz sanırım =). Arıca bi anektod : izlediğim coğu bilim kurgu film'inde konusu telekinezi ve dalları ile ilgiliymiş. Kafamda ki parçaların çoğuda oturmuş oldu. O zamn o filimlerde bilim kurgu deil xD

Yorumu gönderen: Ezgi, 20.06.2010, 17:30 (UTC):
bu gün denemeye başladm ve oldu gerçekten. kağtla dnemstm ve döndreblyorum ve kndime doğru çekebliyorum. geliştirmek istiyorum.

Yorumu gönderen: deccal, 19.06.2010, 20:23 (UTC):
hanımlar ve beyler telekineziyle havada nasıl durulur açıklamasını yaparsanız çok mutlu olurum

Yorumu gönderen: ozkan, 11.06.2010, 19:50 (UTC):
bir sorum olacak rahatsız etmek istemiyorum ama benim merak ettiğim konu (yapabilen arkadaşlara soruyorum..) siz yaparken başkası da gördü mü yapabildiğinizi ? çünkü bu yeteneği kullana bildiğini iddia eden her insana inanmak içimden gelmiyor örneğin şizofren bir insanın bu tür yeteneklere karşı zaafı olabilir ve yaptığını sandığı şey aslında gerçekte olmaya da bilir.. yanlış anlamayın siz yalancısınız demiyorum en az sizin kadar inanıyorum ancak merak ettiğim konu psikolojideki ölçüsü yada yeri nedir ??? teşekürler..

Yorumu gönderen: kaleci, 09.06.2010, 21:07 (UTC):
başta atacak yok mu ben tutuyorum arkadaşlar..yolalyın gelsin...

Yorumu gönderen: berke, 01.06.2010, 20:47 (UTC):
Ben bu konu ile ilgili 2 yıldır araştırma yapıyorum araştırmalarıma ilk önca marduk gezegeninden başladım sonra 2012 de olacak felaketleri anlatan MAYA takvimini farkettim oradan foton kuşağı diye birşeyin olacağını öğrendim ve foton kuşağında herkez telekinezi denilen bu doğal yeteneği ilk deneyişinde bile mükemmel bir şekilde başaracağını öğrendim daha sonra ise telekinezi ile ilgili araştırma yapmaya başladım son 3 aydır denemeler yapıyorum ve dün burdaki yazıları okuyunca stresi uzaklaştırıp birdaha denedim mükemmel birşey gerçekten oluyo ma bu konu ile 3 ay boyunca uğraşırkn neredeyse kafayı yiyecektim ama sonunda başardım.Denemek isteyenlerin dikkatine ilk önce stresten uzaklaşın mesela bir piknik alanına gidin çimenlerin üstüne bişiy sermeden yatın rahatlayın bu sizi stresten uzaklaştıracak sonra çıplak ayakla toprakların üzerinde yürüyün bu pozitif enerjinizi alacak ve sizi notrleyecek sonra tüksek bir yere çıkın mesela istanbul boğazında bir yervar kayalık boğaz görünüyo oraya çıkın boğazı izleyin rahatlayın sonra orada bulunduğunuz yerde rahatınızı hiç bozmadan bir metal parçası alın (ben kaşık kullandım) bir yere koyun 1 m geriye çekilin derin derin nefes alın va o cisime odaklanın o sırada etraftaki uyarılara kulak vermeyin sadece odaklanın sizde başaracaksınız

Yorumu gönderen: ßy_CiNaYeT, 30.05.2010, 10:49 (UTC):
slm arkadaşlar bende yeni başladm bunlara ama bende sürekli olan deişik birşeyler var bir yere tam odaklandığımda orada deişik şekiller görüyorum örneğin derste canm sıkılıyor dinlemiyorum kafayı vurup yatıyorum arkadaşma bakıyorum suratında çok şeffaf görmesi güç olan ince ince damar gibi çizgiler görüyorum arada kaybediyrum bıkac dakıka odaklannca geri görüyorum

sırf bom boş gökyüzüne baktıgmdada yukardan aşağıya dogru ınen değişik şekiller görüyorum b unedir sizce bilen varmı ???

bide yaşanmış bir anı önceden yaşanmış gibi hissediyoru mve eminim örnegin yolda giderken bugn 5 yıldr görmediğm arkadaşmı görecegimı hıssedıyorm ıcmden bakıyormkı karşıdan o geliyor sarılıyoruz diyormki kendi kendime ya bu anı yaşamştm sankı diyorum soruyorum arkadaşm yoo ben ilk defa yşıyorum diyor sanki biri zamanı geri alıyor herkesin hafızası sıfırlanıyor ama o an bnmk aklmda kalıyor ??

yardmcı olabilrmsnz horribel_verbrechen hot.

0 5 3 6 2 4 8 2 5 2 4

Yorumu gönderen: yasin, 22.05.2010, 08:22 (UTC):
bunları deniyeceğim

Yorumu gönderen: Ozan, 11.04.2010, 20:38 (UTC):
Ben Geleceği Çok sık görüyorum hatta babamlan bile bile iddaya girdim çünkü olacakları görmüştüm ve tamda gördüğüm gibi gerçekleşti ona daha önce olacakları gördüğümü söylediğimde ara sıra banada oluyor ama olay gerçekleştikten sonra aklıma geliyor gördüğüm dedi.

Yorumu gönderen: Ahmet, 23.03.2010, 19:26 (UTC):
Aylardır bu konu üzerinde araştırma yapıyorum astral seyhat bilinçli rüya telepati telekenize ama bu denemelerimde yardıma ihtiyacım var lütfen iyi bilen biri bana msne versin çok ama çok istediğim birşey nerdeyse bu yetenek için hayatımın yarısından vazgeçebilirim o derece

Yorumu gönderen: DeAnWnChStR, 19.02.2010, 18:22 (UTC):
çok teşekkürler ama bu işi yapabilen ve iyi bilen biri bana yardımcı olursa çok sevinirim :)

Yorumu gönderen: efekan, 18.02.2010, 21:59 (UTC):
inan mk sadece kşığı bükmk değildr inanmak ypmktır

Yorumu gönderen: oguz, 16.02.2010, 14:01 (UTC):
dean_sam_winchester07html... arkadaslar bu bnm msn iyi bilen birinden yardım istiyorum lütfen msn ekleyip bana tüm psisik güçlerimi kullanmamda yardım edin

Yorumu gönderen: iRem., 15.02.2010, 20:53 (UTC):
14 yaşında bir insan telekinezi yeteneğini kullanabilirmi ??? :D

Yorumu gönderen: ali38, 15.02.2010, 13:11 (UTC):
ebn yaptım çokgüzel oluyo sağ elini yapınca sola sol elini yapınca sağa gidiyo

Yorumu gönderen: nedim, 14.02.2010, 11:56 (UTC):
paylaşım için teşekkürler bende bu olayı denemek istiyorum tabi iyi bilen birinin öncülüğünde bunun için iyi bilen kişiler bana yardım ederse sevinirim. mnm_mtl hot... şimdiden teşekkür ederim

Yorumu gönderen: ali, 11.12.2009, 14:24 (UTC):
ben de yapmaya çalışıyorum ama sadece elimin altında bir hava akımı oluşuyor başka bir şey olmuyor bunun anlamı nedir sizce

Yorumu gönderen: nihan, 10.12.2009, 08:10 (UTC):
Bunun gunahı veya sevabı olmaz. Yetenektir bu.

Yorumu gönderen: ed155, 11.11.2009, 14:06 (UTC):
ben yapıodumda bi ara tıkandım

Yorumu gönderen: jemmy, 08.11.2009, 02:51 (UTC):
gençlik merak ettiğim konu aranızda başara bilen varmı bu olayı? marilynmanson_cem@hot...

Yorumu gönderen: bjk, 08.10.2009, 15:55 (UTC):
peki bu işin islami boyutu nedir bide ben vicut enerjisini toplamak için et yememek günde 5 saat uyumak gibi kurallar falan nedir

Yorumu gönderen: ed155, 27.09.2009, 09:38 (UTC):
Allah(C.C) razı olsun içime su serptin kaç aydır bu sorunun cevabını arıyordum bu yüaden tkyı bırakma seviyesine inmiştim

Yorumu gönderen: enes yılmaz, 26.09.2009, 21:00 (UTC):
gerekli yardımı ben yapabilirim ve hayır günah değildir bu bir yetenektir doğruya kullanırsam sevap kötüye kullanırsan günahtır

Yorumu gönderen: ed155, 26.09.2009, 13:13 (UTC):
peki islami açıdan hükmü ney günahmı mekruhmu müstehapmı mümkünse cevaplayın

Yorumu gönderen: emre, 21.09.2009, 21:11 (UTC):
acil yardıma ihtiyacım war bu konuda iyi bilgiye sahip olan birisi yardım ederse sevinirim acil lütfen msnim emmre_vnl@hot...

Yorumu gönderen: imge, 28.07.2009, 20:13 (UTC):
paylaşım için teşekkürler.çok açıklayıcı olmuş.bana çok yardımı oldu.

Yorumu gönderen: ocican, 02.07.2009, 15:23 (UTC):
yazıyı yazana teşekkür ederim. telekinezi konusunda beni çok aydınlattı.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52391811 ziyaretçi (132978449 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler