Uluslararası Medyanın Ortadoğu Haber Kriterleri
 

Uluslararası Medyanın Ortadoğu Haber Kriterleri

Twelve Editorial Staff Rules for the Great International Media When the News is from the Middle East

Yabancı haber kaynakları Ortadoğu hakkında haber yaparken aşağıdaki 12 hususu yerine getirmek zorundadır.

1) In the Middle East it is always the Arabs who attack first and always Israel that is defending themselves. This defense is called a reprisal.

Ortadoğu'da ilk saldıran daima Araplardır ve kendini savunmak zorunda kalan her zaman için İsrail'dir. Bu savunmaya (!) da "misilleme" denir.

2) The Arabs, Palestinian or Lebanese have no right to kill civilians. That is called "terrorism."

Araplar, Filistinliler ve Lübnanlılar kesinlikle sivil öldüremezler. Buna "terörizm" denir.

3) Israel has the right to kill civilians. That is called "legitimate defense."

İsrail sivilleri öldürme hakkına sahiptir. Buna "kanuni hakkı olan savunma" denir.

4) When Israel kills civilians en masse, the western powers claim that it is more measured. This is called "reaction of the international community."

Eğer İsrail toplu sivil katliamı yapmışsa; bu, batılı güçler tarafından anlaşılabilir kabul edilir. Buna "uluslararası toplumun tepkisi" denir.

5) The Palestinians and the Lebanese have no right to capture soldiers of Israel inside military installations with sentries and combat posts. This is called, "Kidnapping of defenseless people."

Filistinliler'in ve Lübnanlılar'ın, sığınaklarında ya da bekçi kulübelerinde bekleyen İsrailli askerleri esir alma hakları yoktur. Buna "savunmasız insanların kaçırılması" denir.

6) Israel has the right to kidnap anytime and anywhere as many Lebanese and Palestinians as they want. Currently there are more than 10 thousand, 300 of whom are children and a thousand are women. No proof of guilt is needed. Israel has the right to keep kidnapped prisoners indefinitely, even if they are authorities democratically elected by the Palestinians. This is called "terrorist prisoners.”

İsrail istediği zaman, istediği yerde, istediği kadar Filistinli ve Lübnanlı'yı kaçırabilir. İsrail şu anda 10.000'den fazla insanı kaçırmış durumda, bunlardan 300'ü çocuk, binlercesi de kadın. Hapse atmak için kanıt olmasına da gerek yok. İsrail kaçırılan tutsakları istediği kadar içeride tutabilir, bunlar Filistin halkı tarafından demokratik yolla seçilenler olsa dahi. Bunlara "terörist mahkumlar" denir.

7) When the word Hezbollah is mentioned, it is compulsory in the same sentence to contain the words “supported and financed by Syria and by Iran.”

Eğer haberler arasında Hizbullah adı geçerse, yanına mutlaka "Suriye ve İran tarafından desteklenen ve finanse edilen" tabiri eklenmelidir.

8) When you mention "Israel" it is forbidden to make any mention of the words "supported and financed by the U.S." This may give the impression that the conflict is uneven and that Israel’s existence is not in danger.

Eğer haberler arasında "İsrail" adı geçerse, "A.B.D. tarafından desteklenen ve finanse edilen" tabiri kullanmak kesinlikle yasaktır. Bu tabiri kullanmak İsrail'in yalnız çarpışmadığını ve tehlike altında olmadığını gösterir ki bu İsrail o coğrafyada yalnız ve tehlike altındadır tezine aykırıdır!

9) When referring to Israel, expressions that are prohibited: "Occupied Territories," "UN resolutions," "Violations of human rights" or "Geneva Convention.”

İsraille ilgili haberlerde: "işgal edilmiş topraklar" (1967 - 6 gün savaşından), "BM çözüm önerileri", "insan hakları ihlalleri" ya da "Cenevre Anlaşması" tabirlerini kullanmak kesinlikle yasaktır.

10) Both the Palestinians and the Lebanese are always “cowardly,” they are hidden among the civilian population, which does not want them. If they sleep in their homes, with their families, that gives them the name of “cowards.“ Israel has a right to destroy with bombs and missiles the neighborhoods where they are sleeping. This is called a “precision surgical action.”

Filistinliler ve Lübnanlılar, daima korkakça kendilerini istemeyen sivil halkın arasında saklanırlar. Eğer kendi evlerinde aileleriyle birlikte uyurlarsa, bunlara "ödlek" adı verilir. İsrail bu ödlekleri, komşularıyla birlikte bomba ve füzelerle yok etme hakkına sahiptir. Buna "hassas hedef yok etme" denir.

11) The Israelis speak better English, French, Spanish or Portuguese than the Arabs. Therefore they and those who support them must be interviewed more and have more opportunities than the Arabs to explain the present Rules of the Editorial Staff (from 1 to 10) to the general public. That is called “journalistic neutrality.”

İsrailliler İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce dillerini Araplar'dan daha iyi konuşurlar. Bu yüzden Ortadoğu haberlerinde 1 ile 10 arasındaki kurallar için İsraillilerle daha fazla röportaj yapılmalı, onların görüşleri alınmalıdır. Ortadoğu'daki durumu İsrailliler halka daha iyi izah ederler. Buna "gazeteci tarafsızlığı" adı verilir.

12) All those who are not in accordance with the Rules of Writing above are "highly dangerous anti-Semitic terrorists."

Yukarıdaki ilkelere göre haber yapmayanlar, "çok tehlikeli anti-semitik teröristler" damgası yiyecekleri şimdiden ilan olunur!

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: HAYRUNİSA, 16.05.2010, 01:49 (UTC):
İsrail bir gün yaptığı gaddarlık ve zulümü çok ağır ödeyecektir.çok yakında!

Yorumu gönderen: aslı, 19.04.2010, 08:13 (UTC):
Nerdesin ey İsa! Bu zalimlerin hükmünü ancak sen eda edersin. Biz biz olduğumuzu unuttuk. İnsan haklarının güya en üst olduğu dönemde savunmasız,himayesiz, Allah'tan başka kimsesi kalmamış insanları yamyam sürülerine teslim etmişler.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 49780399 ziyaretçi (126440169 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler