Uyusturucu ve Madde Bagimliligi
 

Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı

Beynimizde hissetmemizi ve hareket etmemizi sağlayan birçok kimyasal madde vardır. Kötüye kullanılan ve bağımlılık yapan birçok madde farklı yollarla beyine ulaşarak normal olan hissetme biçimimizi değiştirirler. Vücuda giren bu maddeler normal olan sağlıklı vücut işlevlerini bozarlar ve onları olumsuz etkilerler.

İnsan beyni bir konuyu düşünmeye başladığında bir seri kimyasal reaksiyon birbiri ardına işlemeye başlar. Karaciğer ve böbrek gibi organların işlevleri kimyasal tepkiler tarafından kontrol edilmektedir. Benzer çalışma biçimi beyin ve santral sinir sisteminin geri kalan kısmında da (omurilik, ellere ve ayaklara giden sinirler) kendini göstermektedir. Bu yüzden de duygularımızı değiştirmek için alınan bir maddenin beynimizde süre giden işlevleri etkilemesi beklenilen doğal bir tepkidir. Aynı zamanda bu maddelerin kimi uzun süreli etkileri, şizofreni ve depresyon gibi ruhsal bozukluk biçimlerine de benzemektedir.

Kötüye kullanılan bütün maddelerin temel etkileri beyinde olmaktadır. Beyine ulaşabilmek için izledikleri yollarda görülen farklılıklar etkileme sürelerini ve etki şiddetlerini belirtmesi açısından önemlidir. Her kullanım biçiminde maddeler beyine kan dolaşımı yoluyla ulaşır ve her kullanım biçiminin kendine özgü tehlikeleri vardır.

Maddelerin vücuda dolayısıyla beyine alınma yollarını aşağıda ki şekilde sınıflandırabiliriz;

 1. Enjektörle,
 2. Solunum Yoluyla,
 3. Ağız yoluyla. [1]

Bağımlılık madde kullanımı sorunu içinde önemli bir kavramdır. “Uyuşturucu” madde tanımında bile bağımlılık kavramı kullanılır. Bunlar “bağımlılık” yapıcı maddelerdir. Bu yüzden de bağımlılığın çok iyi bilinmesi ve anlaşılması gerekir.

Bağımlılık bir sendromdur. Psikiyatrik bozuklukların sınıflandırılmasına ilişkin DSM 4 adlı kitaba göre bağımlılığın çeşitli ölçütleri vardır. Buna göre aşağıda yer alanlardan sadece üçü bağımlılık tanısı koymak için yeterlidir.

 1. Tolerans gelişmesi (kullanılan madde miktarının aynı etkiyi sağlamak amacıyla giderek artırılması)
 2. Madde kesildiğinde ya da azaltıldığında fiziksel ya da ruhsal yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması
 3. Madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için yapılan fakat boşa çıkan sürekli çabalar
 4. Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama
 5. Madde kullanımı nedeniyle sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin azalır ya da tamamen bırakılması
 6. Maddenin tasarlandığından daha uzun ve yüksek miktarlarda alınması
 7. Fiziksel ya da ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına rağmen madde kullanımının sürdürülmesi [2]

Hücre gövdesi; sodyum, klor ve kalsiyum gibi kimi maddelerin seçici olarak içeriye alınması ve kimi maddelerin dışarı atılması görevini üstlenir. Bu görev hücreyi saran hücre zarı tarafından düzenlenir. Maddelerin alınması ise; hücreye giren ve çıkan maddelerin denetlenmesini engeller. Maddelerin bazıları etkilerinin bir kısmını sinir hücresi ya da nöron zarına etkiyle oluşturur.

Beyin hücreleri aslında birbirlerine değmezler. Bunun yerine hücreler arasında sinaps adı verilen ufak bir boşluk vardır. Bu yüzden de bir hücre diğer bir hücreye etki etmek istediğinde bu boşluğa bir şekilde kimyasal maddeler salgılar. Bu kimyasal maddelerse ufak algılayıcılar (reseptörler) tarafından algılanır ve uyarılırlar. Bu sayede 2. hücrede istenilen etkiler ortaya çıkar.

İşte uyuşturucu maddeler; beynimizde bulunan bu ufak algılayıcıların normal durumlarını bozar ve yaşadıklarımızı yanlış algılamamıza neden olur. Yani uyuşturucu madde kullanan bir insanın durumu artık normal değildir çünkü vücut kimyası değişmeye başlamıştır.

Psikolojik Bağımlılık (Alışkanlık)

Uyuşturucu maddeler duygularımıza etki ederken sınırlı sayıda belirti ortaya çıkmasını bekleriz, tabii ki beklenilen etkilerin hiçbiri doğal değildir. . İnsanı; mutlu, neşeli, gergin ya da gevşemiş, şaşkın ya da algıları uyarılmış ve hayal gören bir kişi yapabilir. Ortaya çıkan bu değişikliklerin nedeni; uyuşturucu maddenin beyin kimyasını ve beyindeki algılayıcıları etkileyerek onları değişikliğe uğratmasıdır.

Maddelerin bu keyif verici etkileri psikolojik bağımlılık ya da alışkanlık diye bilinen bir durumun ortaya çıkmasına neden olur. Psikolojik bağımlılık bir maddeyi kullandığınızda kendinizi tekrar onu kullanma isteği içinde bulmanız olarak tanımlanacaktır. Bu istek belki aynı gece, belki de 2 hafta sonra ortaya çıkacaktır, ancak sonuç aynıdır.

Uyuşturucu kullanmanın bir bedeli vardır! Bu bedel az ya da çok ödenir. Maddeye ödeyeceğiniz maddi bedel az ve maddenin olumsuz etkileri çok fazla değil ise; psikolojik bağımlılık çok önemli bir sorun olmayabilir. Buna karşın uyuşturucu maddeyi alabilmek için fazla miktarda para harcamaya başladıysanız, zamanınızı ve çabanızın büyük bir kısmını maddeyi elde edebilmek için geçiriyorsanız, işinizde sorunlar yaşıyorsanız, adli sorunlar ortaya çıkıyorsa, başkalarıyla olan ilişkileriniz madde kullanımı nedeniyle etkileniyorsa sizde psikolojik bağımlılık gelişmiştir.

Fiziksel Bağımlılık (Müptelalık)

Vücut tekrarlanan madde kullanımlarında maddenin ani etkilerine karşı bir direnç geliştirirse fiziksel bağımlılık oluşur.

Madde etkilerine rağmen normal işlevini sürdürebilme çabaları içinde olan vücutta hücre zarı, algılayıcılar ve beyin kimyası bir dizi değişikliğe uğrar. Bu durumun ortaya çıkması günler, haftalar sürebilir, bu nedenle fiziksel bağımlılığın azalması ya da kaybolması için de benzer bir zaman süresinin geçmesi gerekmektedir.

Fiziksel bağımlılık olarak adlandırılan koruyucu bir dizi değişiklik ortaya çıktıktan sonra, kullanılan madde miktarını azaltma ya da tamamen kesme çabası, yoksunluk belirtisi olarak bilinen bir dizi sorunun ortaya çıkmasına neden olur.

Uyuşturucu maddeye karşı psikolojik bağımlılık gelişmeksizin fiziksel bağımlılığın gelişmesi imkansız gibidir. Bir maddenin fiziksel bağımlılık gelişebilecek şekilde bir maddeyi uzun süre ve yüksek dozlarda kullanması için psikolojik bağımlılık olmasını düşündürür. Aynı zamanda fiziksel bağımlılık geliştiğindeyse bağımlının kendini rahatsız eden belirtilerden kurtulması için tekrar madde kullanması gerektiğini keşfetmesi çok uzun sürmez. Bu maddenin tekrar kullanılmaya başlamasında psikolojik ve fiziksel baskıların olduğu anlamına gelir. Fiziksel ve psikolojik bir huzursuzluktan kurtulma da daha güçlü bir psikolojik bağımlılığı ortaya çıkartır. [1]

Bağımlılık Yapıcı Maddeler Nelerdir?

 1. Tütün
 2. Alkol
 3. Esrar
 4. Atropin, Akineton (Antikolinerjiler)
 5. Morfin Kodein (Oproidler)
 6. Eroin
 7. Dolantin
 8. Tedavi amacıyla kullanılan kimi ilaçlar. [3]

Uyuşturucu Kullanan Genci Nasıl Tanıyabiliriz?

Uyuşturucu ticareti, başta mafya ve terör örgütleri olmak üzere, kimi ülkelerin istihbarat örgütlerine kadar geniş bir çevrenin çıkar umduğu sektör durumundadır. Bir kez alışınca bağımlı olunan, tekrar alabilmek için satışına alet olma durumunda kalındığı için âdeta bulaşıcı hastalık gibidir. Bu yüzden de çocuğunuz hiçbir sorun olmasa da çevreden etkilenip kullanabilir. Özellikle sınavlarda başarı için aşırı koşullandırılmış gençler hissettikleri baskıdan kurtulmak için deneyebilir. “Benim çocuğum öyle şey yapmaz. ” deyip geçmeyelim, dikkatli olalım. Çünkü kötü şeyler sadece başkalarının başına gelmez. Aşağıdaki belirtiler gencin uyuşturucu kullanmaya başladığı konusunda anne ve babayı şüphelendirmelidir:

 1. Gençte birden ortaya çıkan davranış bozukluğu, içine kapanıklık, odasında zaman geçirme, iletişim kuramama. Zaman zaman aşırı sinirlilik, gereksiz tepki, anlamsız kaygı, sıkıntı.
 2. Gencin ağız kuruluğu nedeniyle konuşmada güçlük çekmesi. Yürümede dengesizlik, ellerde titreme, aşırı terleme, sıklıkla hastalanma gibi belirtiler.
 3. Uyuklama, dalgınlık, halsizlik, yorgunluk, sorumluluktan kaçma, okuldan uzaklaşma.
 4. Aşırı para harcama, odaya bırakılan cüzdandan para eksilmesi.
 5. Kendini ve başkalarını incitmeden ve zarar vermekten kaçınmayan kişilik
 6. Eski arkadaş çevresi dışında yeni arkadaşlar edinme ve çevre değiştirme. Uyuşturucu kültürü denilen bu gruplara özgü müzik, giyim, kuşam ve takılara özenme. [4]

Davranış Değişikliklerine Ait İpuçları

 1. Kişinin çevre ve arkadaş değişikliği
 2. Aileden ve evden uzaklaşması
 3. Evde yalnız kalmayı tercih etmesi
 4. Sık banyo ve tuvalete gitmek
 5. Aşırı para harcaması
 6. Dış görüntüsünün ve temizliğinin bozulması
 7. Okul ve iş yerinde performans azalması

Bedensel Değişiklikler

 1. Uyku bozukluğu
 2. Dalgınlık, yorgunluk, halsizlik, isteksizlik
 3. Beslenme bozukluğu ve kilo kaybı
 4. Gözlerde kanlanma, göz bebeklerinde sulanma ya da büyüme
 5. Konuşmada güçlük, peltek ve mırıldanır tarzda konuşmak
 6. Sarhoşluk hali
 7. Ciltte leke, enjeksiyon izi, yara.

Diğer Fark Edilen Bağımlılık Belirtileri

 1. Uykusuzluk nedeniyle ilaç talebi
 2. Unutkanlık
 3. Kronik baş ağrısı
 4. Yorgunluk halsizlik
 5. Mide karın ağrıları
 6. Kronik depresyon
 7. Sinirlilik

Aile İle İlgili Olanlar

 1. Çocuklarda okul sorunları
 2. Eş ve çocuklarda depresyon ve anksiyete bozukluğu
 3. Dikkat eksikliği
 4. Şiddet meyli
 5. Açıklanamayan baş ve mide ağrıları
 6. Tepkilerde zayıflama
 7. Motor aktivitelerin azalması
 8. Görme bozukluğu
 9. Zihinsel yetilerin azalması [3]

Ne Yapmalı?

 1. Eğer kişi maddenin etkisi altındaysa onunla bu durumda konuşmanın yararı olmaz.
 2. Kendinizi hazır hissetmeden onunla konuşmayın.
 3. Açık, samimi ve inandırıcı olun, öğüt vermeyin.
 4. Genellemeler yapmaktan kaçının.
 5. Korkularınıza dayanarak konuşmayın.
 6. Onu etiketlemekten kaçının; çünkü “kullanıcı” olarak etiketlenen kişiye yaklaşmak çok zordur.
 7. Önyargılarınızın farkına varın (“Bunlar iflah olmaz”), böylece yanlış iletişim kurma olasılığını azaltırsınız.
 8. Kendinizi onun yerine koymayı deneyerek onun düşünce, yaşantı ve korkularını anlamaya çalışın.
 9. Uzman yardımı alması için samimi bir yaklaşımla onu ikna edin.

Ne Yapmamalı?

 1. Kabullenmeme-İnkâr: “Yok, benim çocuğum asla kullanmaz. ”
 2. Kendini ve eşini suçlama: “Bu çocuk senin yüzünden böyle oldu. ” “Biz iyi anne-baba olamadık. ”
 3. Hayal kırıklığı, çaresizlik duygusu: “Ben seni bunun için mi yetiştirdim?” “Her şey bitti, artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. ”
 4. Öfke: “Benim böyle bir çocuğum olamaz!”
 5. Çocuğu suçlama ve aşağılama: “Senden hiçbir şey olmaz. ”
 6. Uç kararlar alma: “Okul hayatın bitti. ”

Önleyici faktörler

 1. Uyuşturucu maddelerle ilgili yaşa uygun doğru bilgilenme
 2. Güçlü ve pozitif aile bağları
 3. Anne-Babaların çocuklarıyla ilgili olmaları ve çocuklarının kimlerle arkadaşlık ettiğinden haberdar olmaları
 4. Aile içi kuralların açık olması ve herkesin bunlara uyması
 5. Okulda başarılı olma
 6. Okul, STK'lar ve kulüpler gibi kurumlarla kurulmuş güçlü bağlar. [5]

Tedavi

Bağımlılık tedavisinde davranış değişikliklerinin hedeflendiği son derecede etkin tedaviler uygulanmaktadır. Kimi vakalarda başarıya ulaşana kadar birçok tedavi sürecine gereksinim olmaktadır. Bağımlılık tedavisi çeşitli aşamalardan oluşan uzun süreli bir tedavidir.

 1. Herkes için uygun tek bir bağımlılık tedavisi yoktur. Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda bağımlılık tedavisi düzeni belirlenir. Bu kişinin aile, okul, işyeri ve sosyal hayatta üretken olmasını hedeflemektedir.
 2. Yeteri kadar süre bağımlılık tedavisine devam etmek, bağımlılık tedavisinin etkili olması için kritik bir öneme sahiptir. Uygun süre kişinin sorunları ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Birçok kişi bağımlılık tedavisini erken bıraktığı için tekrar alkol ve madde kullanmaya başlamaktadır.
 3. Bireysel ve grup terapileri bağımlılık tedavisinde etkilidir. Bağımlılık tedavisi sırasında alkol ve madde kullanımına karşı koyma becerilerinin geliştirilmesi, alkol ve madde kullanımı ve bununla ilişkili aktiviteler yerine daha yapılandırıcı aktivitelerin devreye sokulması ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Aynı zamanda aile ve toplumla kişiler arası ilişkilerin düzenlenmesi bağımlılık tedavisinde ele alınır. Bütün bunlar bağımlılık tedavisinin neden yeteri kadar sürmesi gerektiğinin de göstergesidir.
 4. Psikoterapilerin yanısıra birçok hasta için ilaç tedavisi de önemli bir unsurdur. Alkol ve madde kullanımıyla ilişkili sorunlar ve eşlik eden başka psikiyatrik hastalıkların ilaçla tedavisi gereklidir. Bağımlılık ve başka ruhsal bozuklukların birlikte görülme olasılığı çok yüksektir.
 5. Bağımlılık tedavisinin ilk adımı her zaman tıbbi arındırma tedavisidir. Arındırma tedavisi, maddenin vücuttan çekilmesi sırasında ortaya çıkan belirtilerin ilaçla tedavi edilmesidir. Bağımlılıkta arındırma tedavisi tek başına yeterli olmamakta, ancak uzun süreli bağımlılık tedavisinin de ilk adımını oluşturmaktadır.
 6. Bağımlılık tedavisinde motivasyonu artıran çevresel etmenler de önemlidir. Aile, okul, iş çevresi ya da yasal zorunluluklar bağımlılık tedavisine başvuru ve tedavide kalma üstünde etkili olabilmektedir. Kişinin bağımlılık tedavisini kabullenmesini sağlayabilmektedir.
 7. Bağımlılık tedavisi süresince alkol ve madde kullanımının takibi düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Bunun için idrarda madde testi tekrarlanmalıdır. Bağımlılık tedavisi sırasında ortaya çıkabilecek olan kaymalar (nüks – relaps) bu şekilde fark edilebilir. Nüks ya da kaymanın erken dönemde fark edilmesi, kişinin daha ciddi sorunlar yaşamadan müdahalesine olanak vermekte ve yeniden bağımlılık tedavisi planına uyum sağlanabilmektedir. Bunun için idrar testi en sık kullanılan yöntem olmakla birlikte, saç testleri de bu amaçla kullanılabilmektedir.

İyileşme uzun bir süreçtir ve birçok tedavi bölümüne çoğunlukla ihtiyaç duyulmaktadır. Tekrar alkol ve madde kullanımı bağımlılık tedavisi sırasında ya da başarılı bir bağımlılık tedavisinden bir süre sonra görülebilir. Bağımlılar iyileşme ve işlevselliğe tamamen dönmek için oldukça uzun ve birçok bağımlılık tedavisi girişiminde bulunabilirler. [6]

Kaynaklar

[1] Bursa Emniyet Müdürlüğü, Madde Kullanımı İle Mücadele Büro Amirliği, "Madde ve Etkileri", maddebagimliligi16. com/bagimlilik-yapici/madde-ve-etkileri
[2] batem.info.tr/madde-bagimliligi-tedavisi/
[3] Dr. Konçuy Enişte, "Alkol ve Madde Bağımlılığı", Bursa Sağlık Müdürlüğü.
[4] tip.baskent.edu.tr/egitim/mezuniyetoncesi/calismagrp/.../13. P2. pdf
[5] yesilay.org.tr/tr/bagimliliklarla-mucadele/item/285-madde-bagimliligi.html
[6] bagimliliktedavisi.info.tr

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Mutlu.Mutsuz, 14.01.2017, 20:57 (UTC):
SeLamun Aleykum. Ben 25 yasındayım. 8 Yıldır esrar Icıyorum ve bununla berarber Eroın harıc Hepsını kullanıyorum. Bu zamana Kadar Hıc bı sekılde kendınımı sıkayet etmedim kimseye taaa kı Aates Buz ( Metafetamın ) Denılen ıLLetLe Tanısana Kadar Gercekden Cok Zor Durumdayım . Yalnız ben degıl cevremdekı cogu ınsan Gun gectıkce Erıyoruz . ama aılem bunu bılmıyor utanıyorum söylemeye annemın kotu olacağını dusunmekden artık kafayı yıcem. Burdan tum annelere BabaLara SesLenıyorum Dıkkat edın Gercekden Cok Kolay basLanıyo Uyusturucuya Farkında olmadan bağımlısı oluo Genclerımız KardesLerımız . ALLAH'ım Benı ve Tum Zorda KaLan Insanları Korusun . Ne oLur Once ALLAH'ım Sonra Sızın Gıbı AbiLerımız AbLaLArımızın YArdımLarınızı BEkLıyorum . Gercekden

Yorumu gönderen: Mert Kuşkuş, 29.12.2016, 20:04 (UTC):
Öz Kevser Vakfı Semerkand vakfı . Ben de uyuşturucu bağımlısıydım Allah Affetsin ama Öz Kevser Vakfı bana çok yardımcı oldu. Konya'ya gittim benim gibi olan abilerim kardeşlerim vardı. Çok kötü durumdaydım. Ailem yüzüme bakmazdı ben de onları dinlemezdim hatta ailem ayrıldı bunun sebeplerinden bir tanesi benim. Allah bana nasip etti bir abimiz tuttu elimden götürdü vakıfa . Daha çok anlatırım dinlerseniz ismim yazılı Facebook'tan ekleye bilirsiniz. Ama o iki vakıf Allah için hizmet vermekte ve Ehli Sünnet itikadını bana öğrettiler Allah onlardan razı olsun.Yurt dışında da var . Araştırılırsa bulunacak inşaAllah . Çok geçmeden araştırın çünkü zaman geçtikçe keşke daha erken gitseydim demiştim siz de ne olur bu kardeşinizi dinleyin araştırın elinizi çabuk tutun. Çoğu kişi bilmemekte . İnşaAllah görürsünüz . Allah'a emanetsiniz Allah bu illete bulaşanları da inşaAllah bırakmayı tövbe etmeyi nasip eylesin . Amin

Yorumu gönderen: hlll, 26.12.2016, 21:51 (UTC):
madde kullanan insanda davranış bozukluğu kaşıntı göz kızarıklığı dediğin her lafı tersinden anlama tarzında şeyler olur tuvaletten hiç çıkmıyorsa sizi düşman görüyosa ve sürekli tatlı yiyorsa bu kişi bağımlı arkadaşlar ve akılda bitirmeyen kişi ne olursa olsun tedaviyle bitirmez ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.

Yorumu gönderen: Umder, 12.09.2016, 01:48 (UTC):
Lütfen bu bağımlılıklar ilgili umder derneği ile iletişime geçiniz kardeşlerim.

Yorumu gönderen: Ftmdkan, 17.08.2016, 00:25 (UTC):
Bende ilk bi akramda simdide esimde tanistim bu illetle ve dunyanin ne kadar pis biyer oldugunu anladim ikk basta depresyona girdim yasamak istemedim bu kadar pislik insanlarla ayni nefesi almaktan utandim vs buyuk bi bosluktaydim megerse isyana kalkismisim bi nevi rabbim affetsin benim gibi birinin basina gelebilirmi ben naptim bunlari hakedicek vs sonra bi tokat attim kendime geldim yavastan yavastan ise koyuldum ilk once esime onu sevdigimi onun icin herseye katlanacagimi ama bu pislikle devam etmekte israr ederse beni kaybedecegini anlattim tabi karsisina gecip cat cat konusarak deil yavas yavas kanevice isler gibi sonucta 15 yil gecmis adam basliyali 1 yillik esi icin bi anda vazgecermi hic ilk basta beni sevdigini farkettirdim ona sonra benden vazgecemiyceni eger vazgecerse nelerin olabilecegini cunku tutmusum bir kere elinden kurtulma sansi kapisini calmis daha kac kere sifirdan baslayabilirki bu hayata gelmis 35 yasina kayinvalidem ve gorumcem saolsunlar isbirligiyle basimi yakan iki insan hakkim helal olsun rabbimde bunun icin onlari cezalandirmasi ins sirf basindan atmak icin bunu bi evi olsunda bize zarari olmasin diye evlendirmisler herneyse en sonunda onlara actim konuyu saolsunlar cok yanimdalar (tabi sadece sozde) artik kurtuldular ya bu arada muhterem kocam gorumcemin oglunuda alistirmis bir dayi olarak neyseki onu kurtardik simdi alttan gire ustten cika artik onun doktora ihtiyaci oldugunu soyleyebiliyorum oda bunu kabul ediyo artik ama sadece ya alkol aldiginda yada madde kulladiginda konusabiliyoruz ertesi gunu ise hersey ucuo gidiyo biri bana bi tavsiyede bulunsun ben napmaliyim yurdisindayiz burda yapayalnizim trde olsam arkadas cevresini deistirir iyi insanlarla muhattab ederdim onu burda hayat cok zor ve cok pislik hersey normal alelen cocuk parklarinda bahcelerde heryerde rahatlikla yapiyorlar zaten herkesin elinde icki sisesi parklarda igne otomatlari var herkes yoldan cikmis ben ne yapmaliyim bu adami yolumdanmi cikarayim yoksa israrla onu yola sokmayami calisayim o kadar yoruldumki ben napmaliyim hem dualariniza hemde tavsiyelerinize ihtiyacim var annelerim ve diger okuyan herkesin

Yorumu gönderen: Çaresiz ANNE, 19.07.2016, 22:08 (UTC):
Benim oğlum 21 yasında, 2 yıldır onun için mücadele ediyorum, benim oğlum 6. ve 7. sınıfta hiperaktivite ve dikkat bozukluğu için tedavi olmuştu, o ilaçlar bu günlerin yatırımı olmuş sanırım, kırmızı reçete yeşil reçete ilaçlarla tedavi oluyordu, şimdi uyuşturucu madde için mücadele ediyoruz, tedaviye devam ediyor ama bi başlıyor bi bırakıyor, maddi manevi tükendim, ben artık ümidimi kaybettim, sanırım uyuşturucu bağımlısı olup ta tamamen bırakabilen yok diye düşünmeye başladım, okuduğum dualar, verdiğim emekler, döktüğüm gözyaşları, harcağığım zaman ve para... Ben hala çözüm bulamadım, evladım ellerimin arasından kayıp gidiyor... Herşeyimi kaybettim ama ümidini kaybetmemiştim, artık onu da kaybediyorum... Bu maddeden gerçekten kurtulabilen biri varsa lütfen yazsın.

Yorumu gönderen: Sema, 11.07.2016, 21:47 (UTC):
Benim abim eroin kollaniyo annemi bıçakladı 6yerinden ve hayla kullanıyo piskolojimiz hepten bozuldu bizimde gercekten cok zor allah bütün geclerimize yardım etsin hergün dua ediyorum onlar için anneleri hiç üzülmsin evlerine huzur girsin

Yorumu gönderen: Çaresiz bir anayım, 24.12.2015, 19:28 (UTC):
Benim oğlum 22 yaşında bonzai kullanıyo o kadar çaresizimki napcamı bilmiyorum bana resmen düşman 1 aydır benle konuşmuyo beni gördüğü zaman içesi geliyo evet haklı yönü var burda yazamam neden olduğunu ama nolursa olsun anayım ben çok zor durumdayım napcamı bilmiyorum tedavi olmuyo her an ölcek diye korkuyorum ALLAHIM bana yardım et yalvarıyorum

Yorumu gönderen: zeyna, 24.06.2014, 10:10 (UTC):
FERYAT EDEN ANNE ,bu isi allahin yardimiyla yaparsin,cocugunu,korumasiz disari birakma, kurtrabilirsin, cok gec degil,uzun bir sure oglunu disari eski cevresine birakma,evde,kuran sesini eksik etme, namaz kilmada direticektir,aldirma, evde namaz sesini duyunca kacmaya calisacaktir,aldirma,yanliz sakin birakma ,unutma dusmanin gorunmeyen bir dusman, namaz kilmayi basarsin,cocugunu ancak ve ancak allah yardimiyla kurtarirsin, tek silahinda namaz, ama unutma,dusmanin hem sinsi, hemde cok yehlikeli,aksam uyurken,odasinda, dua sesi olsun,artik bilgisayardanmi dinletirsin bilmiyorum,zikire baslasin,allahin yardimi ustunuze olsun,sevgiler saygilar

Yorumu gönderen: zeyna, 24.06.2014, 09:05 (UTC):
siz hic namaz kilan bir cocugun uyusturucu muptelesi oldugunu gordunuzmu
olmaz
neden, cunki korunurda ondan
parka gitmek icin arkadasimdan ,izin istedim,daha dogrusu ,haber verdim, bana
gitme ,dedi,onun mu sozunu dinliycektim,gittim,ama sinirliyim,kiyafetim gayet normal, gittim bir bank oturdum,derken bir genc musallat oldu
selam,
cevap vermedim, yine dondu ve neden cevap vermiyorsun dedi,bulundugum banki degistirip,bir hanimin yanina gittim,yine geldi ,bu sefer polis istedim,bana yine laf atti,biraz dikkat edince,kollarinda bir takim dovmeler,garip taranmis saclar.kolunda kesik, normal degildi, hanima rica ettim,bi arayin bem tlefonumu almadim,hanimda yanimdan gitti.ordan gencen bir genc beye rica ettim,oda gitti,ilerde duran gruba takildi,artik, bagirmaya baslamistim,ama sanki sesimi duyan yoktu,donsem,gidecegim yol sakindi,yola kadar yardim istiye istiye ciktim,ama herkez sanki birsey gormuyordu
derken,avazim ciktigi kadar bagirip,ortaligi karistirip,hizli adamlarla ,geldigim yere geri dondum
parka giderken,benim gitmemi istemeyen arkadasimin dedigi olmustu
gitme ,
yanina gittigimde kan tericindeydim,artik bu adami, karisinin niye terkedip gittigini anliyordum,kadin iki cocuguyla,bulundugumuz memleketten cok uzaga gitmisti
bu adamin ,her istegi oluyordu,ozellikle boyle basit istekler
bu uyusturucu bagimlisi gencin beyni,4.boyut varliklarin hizmetine acikti,bu gorunmeyen , bedensiz varliklar icin,bagimli insanlarin beyinleri, daha kolay hakimiyet kurabildikleri yerdi ve onlari ele geciriyorlardi,klinige geldigimde nefes nefeseydim
yine istedigini yaptin,bak ,kan ter icinde geri dondum, bulundugum ulkede,bir uyuturucu muptelasi gencin bukadar cesaretli olmasi,heleki gunduz vakti mumkun degildi,4.boyut yardimcilari ,onun istegini yerine getirmisti,bu adamin hayati buna benzer cok ornekle doluydu,bu konuda daha once okudugum kaynaklar,simdi yerine oturmustu,

Yorumu gönderen: zeyna, 24.06.2014, 08:57 (UTC):
kuranda,bizim disimizda,bu dunyayi paylasan bir varlik grubundan daha bahseder,onlar bizi goruyor,ama biz onlari goremiyoruz,bu bedensiz varliklara ,insanoglu cesitli sekillerde yardim edip,onlara bedenlerini kullandiriyor
bnlarin seytani olanlari, ve cin tayfasindan olan seytana yardim edenleride,uyusturucu kullanan,alkolik insanlarin beyinlerini yonetip,onlari kontrolu altina aliyor.uyusturucu.alkolizm ne kadar yayginlasti diymi,bedensiz varliklara beden lazim

TEK KURTULUSUNUZ VAR,oda namaz kilmak ve dindar olmak
siz benim bu dediklerime inanmayin. gole maya calan nasrettin hoca misali cocuklariniza,gitar kursunun yaninda mutlaka namazi ve bu varliklara karsi duayi mutlaka ogretin.
bu varliklar,beyni direk yonetir,en kolay avlari,eger bir buyucunun eline dusmediyseniz,depresyondaki insanlar,uyusturucu muptelalaridir,eger ciddi bir buyucunun aviysaniz, ve bilgisizseniz,inancsizsaniz,ya hic anlamazsiniz,yada bilincli yakinlarinizn yardimiyla kurtulursunuz,yada oyle yasar gidersiniz,depresyon haplari,mahvolan hayatlar,
seytan,ki cin tayfasindandir,allah insanlari yaratinca ona bize secde etmesini istemisti, bunu kendisini bizden ustun goren seytan kibirlenip kabul etmemis ve cenneten kovumustu,cennetten kovulunca,
bana secde et dedigin insanlari bak ne hale getiricem,
evet seytan, bu isi yapiyor,zayif ,inancsiz,kuranin ve dualarin korumasinda olmayan insanlarin bedenleriyle keyif catiyor tayfasindakiler,ben bunalri gorebiliyorum,sizinle paylastimki olayi birde bu yaniyla dusunun,etrafinizdaki olaylara birde bu pencereden bakin diye
allahin,sevgisi,nuru,yardimi ustunuze olsun,sevgiler saygilar


Yorumu gönderen: BİR ANNENİN FERYADI, 10.05.2014, 19:35 (UTC):
merhaba ben bir anneyim 17 yaşında okulda arkadaşı tarafından bu yola düşülürmüş bir gencin annesi oturdugumuz çevre çok pis bir çevreymiş insan bu şeylerin içine düşünce kimin ne oldugunu kimin ne iş yaptıgını ögreniyor evimizin bakkalından tutun komşumuza kadar satıcı oldugunu ögrenmek ne acı birşey emniyet bire başa çıkamıyor atamıyor içeri giliyorlar sonra tekrar çıkıp ğençlerimizi zehirliyorlar ben çocuguma düşkün bir anneyim evladımın peşinde gezmeme ve arkadaşlarına dikkat etmeme ragmen başıma geldi sakın gelmez benim başıma demeyin benim oglum jameika kurlanıyor uysal terbiyeli bir gençtir oglum....oglumla konuştum ve tedavi olmaya karar verdi vede inançlı allah korkusu yüreginde olan bir gençtir oglum gittik hastaneye ve tedaviye başladık 12gün içmedi sonra arkadaşı kızlarla kandırmış kaçtı onlarla 2 gün eve gelmedi sonra geldi dayak yemiş birinden üzürdüm hemde çok söz verdi ilaçlarını düzgün içti tam 1ay içmedi o pis şeyi ama anladımki çocugum boşlukta hiç arkadaşı karmamış çevresinde yapayarnız sade kötü alışkanlıkları olan çoçuklardan başka hiç kise yok bende kursa güvenlik kursuna koydum oyaransın iyi bir iş sahibi olsun diye vede işe girdi işinide çok sevdi hem tedavi oluyor hemde işe gidiyor fakat geçen hafta izinliyken eski arkadaşına razradı kız benim oglum kızlara karşı biraz düşkün kaasına girdi yine uydu onlara 1 haftada 3 kere içti o mereti ama pişmanlıkta duyuyor yaptıgına bu arada ilaçlarına devamda ediyor ama o çevre yokmu ...hele kızlar gençleri çabuk tuzaga düşürüyor ama ben oglumu kurtlara çakallara yem etmeyecem son nefesime kadar çocugumu kurtarmaya çalışacam allahın izniyle gençler kurtulun bu illetten kurtulun dilerim benim evladım gibi düşen gençlerede allah kurtalsınnnnn.

Yorumu gönderen: By_Esrail..!, 02.05.2014, 22:16 (UTC):
öncelikle merhabalar.. bahsetmiş oldugunuz uyusturucu madde morarma gozettiginiz için damar yoluna kola enjekte edilebilir.. evet bedenin çeşitli yerlerinden bu maddeyi vucuduna... boyun; ayak, baldır, kasık, hatta damar bulamazsa gırtlagından bıle enjekte etmeye kalkısanlar var, haa sunuda belırteyim.. madde kullanıyor dıe supelendiginiz biri varsa morarma olması sart deil..sunku enjekte edılmeden vucudda iz göstermeden kullanılan maddelerde vardır...

Yorumu gönderen: ftmbtl, 16.04.2014, 09:39 (UTC):
Madde kullanan kişinin kollarında hiçbir morarma yoksa nasıl anlaşılır bedeninin başka yerlerine enjekte edebilirmiBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50947067 ziyaretçi (129135541 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler