Yoga
 
Yoga

Yoga

Yoga sözcüğü dünyanın en eski anadili olan Sanskrit dilindendir. Yoga sözcüğü Yuj sözcüğü ile aynı kökten gelmektedir. Yuj, "boyunduruk" demektir. Bu nedenle de Yoga, "kontrol etme" anlamına gelmektedir. Yani Yoga vücudun, duyguların ve zihnin mükemmel kontrolü demektir. Aynı zamanda, Yoga birleştirmek anlamına da gelir, yani insanı evrendeki canlı ve cansız olan her şeyle birleştirmek demektir.

Günümüzdeki değişik yaşam şartları insanı giderek doğal yaşamdan uzaklaştırmaktadır. İnsan doğadan gittikçe daha kopuk bir hâle gelmektedir; oysa Yoga, insanın doğa ve evrenle devamlı olarak bağlantıda kalmasını sağlar.

Sonuçta Yoga, "bütünleşmek" demektir. Bu bir taraftan vücudun, zihnin ve ruhun mükemmel uyumu ve bütünleşmesi, diğer taraftan ise bireysel bilincin evrensel bilinçle bütünleşmesi, teması anlamına geliyor. Böylelikle Yoga'yı uygulamakla insan vücudunu, duygularını ve zihnini tamamen kontrol edebiliyor. Doğadan ve evrenden kopmuyor. Sonuçta evrensel bilinçle temasta kalıyor. Yoga, din değildir; spritüel bir ilimdir. Birey, bu ilmi öğrenerek bütün dinlerin temelini anlamaktadır.

Yoga ilmi, hayatın bütün yönlerini kapsamaktadır. Yoga teknikleri beden, zihin ve enerji sistemini temizleyerek meditasyonun daha gelişmiş aşamaları için ve kozmik bilinçli algılamak için temel hazırlamaktadır. Yoga çalışmalarının olumlu etkileri dünya bilimadamları ve tıp mensupları tarafından araştırılıp incelenmektedir. Bu araştırmaların neticeleri, Yoga sisteminde kullanılan nefes, biyoenerji, vücut, zihin çalışmalarının bedensel ve zihinsel sağlığı düzeltmek ve korumak için çok etkili bir araç olduğunu göstermektedir. Yoga teknikleri, tecrübeli Yoga üstadının yardımıyla öğrenilmelidir.

Yoga doğru yaşam ilmidir ve insanoğluna günlük hayatında uygulaması için verilmiştir. Yoga insanın bütün yönlerini: bedensel, zihinsel, duygusal, sinirsel, psikolojik, enerjitik ve spritüel yönlerini olumlu bir şekilde etkilemektedir.

İnsanoğlunun hafızası zayıfladıkça ve yazılı bilgiye ihtiyacı arttıkça tahminen 5-6 bin yıl önce ilk kitaplar yazılmıştır. Bu kitaplar, Sanskrit dilinde yazılmıştır. Sanskrit sözcüğü "bilgili" ya da "soylu" anlamına gelir.

Her şeyden önce 4 Veda yazılmıştır.

 1. Rig-Veda
 2. Sama-Veda
 3. Yajur-Veda
 4. Atharva-Veda

Bundan sonra 4 Veda'da verilen konuları daha detaylı bir şekilde açıklayan Brahmana, Aranyaka ve Upanişad'lar yazılmıştır. Daha sonra evrenin tarihini anlatan Purana'lar ve dünya gezegeninin tarifini açıklayan Itihasa'lar yazılmıştır. Bütün bu kitaplarda Yoga bilgilerine rastlanır. Ayrı bir konu başlığı altında olmadan Yoga bilgileri, bütün bu kitaplarda bulunmaktadır. Yoga bilimine tam bir şekilde sahip olmak için bütün bu kitapları incelemek gerekir. Zamanla bu iş çok zorlaştığı için tahminen iki bin yıl önce Patanjali tarafından Yoga öğretimi çok kısa bir şekilde Yoga-Sutra kitabında anlatılmıştır.

"Neden olmasın! denemekte fayda var" diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz.

Yoga hakkında belki bir çok haber duydunuz, uygulayan dostlarınızın hoş tecrübelerini dinlediniz. Derslere katılma ile, sitemizde size sunulan rehberliğin altında, kendi kendinize uygulayabileceğiniz programlar ile hemen başlayabilirsiniz.

Patanjali Veda edebiyatında bulunan Yoga biliminin bir özetini hazırlamıştır. Yoga-Sutra'da Patanjali detaylara inmeden Yoga'yı anlatmıştır. Yoga, bu kitapta Aştanga, yani sekiz basamaklı yol gibi anlatılmıştır. Aştanga sözcüğü iki sözcükten ibarettir. Aşta "sekiz"; Anga ise "hisse" anlamına gelir. Böylece Yoga, sekiz hisseden ibarettir. Yoga, insanı geliştirerek yükselişe getirdiği için Anga sözcüğü "basamak" gibi de yorumlanabilir. Böylece Yoga, "sekiz basamaklı yol" olarak adlandırılmaktadır. Buna göre de Yoga'yı zamanla Aştanga-Yoga diye adlandırmaya başlamışlar. Böylece orijinal Yoga'nın ismi Aştanga-Yoga olmuş ve bu da gerçek Yoga'nın ismidir.

Veda metinlerinde Aştanga-Yoga, bazen Raja-Yoga adlandırılmaktadır. Bu sekiz basamaklı butünleşme yolunun kral yolu olduğu anlamına gelmektedir. Sanskritce Raja sözcüğü “kral” demektir.

Orijinal Yoga'nın sekiz basamağı şunlardır:

 1. Yama - Negatiflerden arınma;
 2. Niyama - Pozitifleri güçlendirme;
 3. Asana - Duruş, Vücut çalısmaları;
 4. Pranayama - Nefes ve Biyoenerji egzersizleri;
 5. Pratyahara - Astral, Çakra ve Kundalini çalışmaları;
 6. Dharana - Konsantrasyon çalışmaları;
 7. Dhyana - Meditasyon çalışmaları;
 8. Samadhi - Trans, Evrenle Bütünleşme.

Bu sekiz basamakta binlerce çeşit egzersiz vardır. Orijinal Yoga'nın sekiz basamağı insan hayatının bütün boyutlarını kapsamakta, etkilemekte, canlandırmakta, dengelemekte ve geliştirmektedir. Böylece:

 1. Yama, negatiflerden arınma insan hayatının evrensel eylem boyutunu geliştirmektedir;
 2. Niyama, pozitifleri güçlendirme insan hayatının kişisel eylem boyutunu geliştirmektedir
 3. Asana, vücut çalısmaları insan hayatının fiziksel ve bedensel boyutunu geliştirmektedir;
 4. Pranayama, nefes ve biyoenerji egzersizleri insan hayatının biyoenerji boyutunu geliştirmektedir;
 5. Pratyahara, astral çalışmalar insan hayatının duygusal ve ince enerjitik boyutunu geliştirmektedir;
 6. Dharana, konsantrasyon çalışmaları insan hayatının beyinsel, sinirsel ve zihinsel boyutunu geliştirmektedir;
 7. Dhyana, meditasyon çalışmaları insan hayatının zekasal ve akılsal boyutunu geliştirmektedir;
 8. Samadhi, trans insan hayatının egosal, ruhsal ve spritüel boyutunu geliştirmektedir.

Böylelikle orijinal Yoga kapsamlı ve çok boyutlu bilgi ve eylem sistemidir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50800771 ziyaretçi (128763781 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler