Zodyak Katili (Zodiac Killer) ve Zodyak Sifresi
 
Zodyak katili, Zodiac Killer

Zodyak Katili (Zodiac Killer) ve Zodyak Şifresi

Zodyak Kâtili, 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında Kuzey Kaliforniya’da faaliyet göstermiş seri kâtildir. Kimliği hâlâ bilinmemektedir. Zodyak, kurbanlarını Benicia, Vallejo, Berryessa gölü ve San Francisco’da Aralık 1968 ve Ekim 1969 arasında öldürmüştür. 16 ve 29 yaşları arasında dört erkek ve üç kadın hedef alındı. Kâtil, "Zodyak" adını San Francisco Körfez Bölgesi’nin medyasına gönderdiği zehirli mektuplar sırasında yarattı. Bu mektuplar, 4 şifreyi içerdi. Bunlardan ancak biri kesinlikle çözülmüştür.[1][2]

Zodyak kâtili, tüm zamanların en gizemli seri kâtillerinden biridir. Polis, bu kâtili bulmak için 2500 potansiyel suçluyu sorguladı. Fakat soruşturma, resmî olarak çözülemedi. Soruşturma birkaç şüpheliye odaklanmasına rağmen o dönemin cinayet çözme teknikleri yetersiz kaldı. Zodyak kâtilinin bilinen 5 cinayeti var. 4 erkek ve 3 kadın da Zodyak’ın elinden canlı kurtuldu. Daha birçok cinayet bilinmeyen Zodyak kâtili ile ilişkilendirildi.[3]

Birçok zanlının adının polis ve amatör araştırmacılar tarafından söylendiği halde, hiç kesin kanıt bulunmamıştır. 2004 yılında San Francisco Polis Departmanı davayı "hareketsiz" olarak etiketledi, ama Mart 2007’den önce yeniden açtı.[4][5] Dava hem Vallejo’da, hem de Napa ve Solano illerinde açık kalıyor. Kaliforniya Adalet Departmanı 1969’dan beri açık davayı sürdürmüştür.[2]

Son kurbanı, 11 Ekim 1969’da San Francisco’da vurularak öldürülen taksi sürücüsüydü. Sürücünün kanlı gömleğinden kesilmiş parçalar ve bir mektup, daha sonra San Francisco Chronicle gazetesine yollanacaktı. Mektupta "Bir sabah bir okul otobüsünü ortadan kaldıracağım." yazısı vardı. Neyse ki böyle bir olay olmadı.

Cinayetleri sırasında, göz kısımları delik, üzerine beyaz renkle zodiak işareti yapılmış siyah bir kukuleta kullandığı için adı "Zodyak Kâtili" olarak anılır. Bundan sonra ortadan kaybolan kâtil, hiçbir zaman yakalanamadı. Cinayetlerine halen devam ettiği söylentileri halk arasında sürmektedir.[6]

Eski polis memuru Lyndon Lafferty tarafından yazılan "Zodyak Kâtilinin Örtbas Edilmesi" adlı kitapta kâtilin ölmediği, şu anda 91 yaşında olduğu ve halen California’da yaşadığı öne sürülüyor. Lyndon Lafferty, ismini vermediği kâtili başka bir polis ile 1970’li yıllarda aradıklarını ancak California’da yaşayan güçlü bazı isimler tarafından engellendiklerini söylüyor. Zodyak kâtili, filme de konu olmuştu.[7]

Paulo Coelho, "Kazanan Yalnızdır" adlı kitabında Zodyak katilinden şöyle bahseder:

“ ‘Araştırmacılar, Karındeşen Jack’ın da Zodyak Katili’nin de bazı bölgelerdeki ahlakı ve namusu korumaya çalışan insanlar olduğuna inanıyorlar. Yani, bir misyonları vardı, diyebiliriz. Onlara Boston Canavarı ya da Toulouse Çocuk Katili gibi korkunç adlar takan basın ne derse desin, bu insanlar hafta sonları komşularıyla bir araya gelen, hayatlarını kazanmak için çok çalışan sıradan kişilerdi. Cinayet işledikleri için ellerine bol para da geçmedi.’ ” [8][9]

Zodyak kâtili, Kriminoloji açısından örnek teşkil eden Cheri Jo Bates cinayetinin de dahil olduğu yüzlerce suçun faili olarak aranmaktadır. Her cinayetinden sonra kah bölgenin Emniyet Müdürüne kah Belediye Başkanına gönderdiği şiirleri polis ve avukat yetiştiren müesseselerde ders konusu olarak islenir. [6]

Kurbanlar

Zodiak’ın 37 cinayeti iddia ettiğine rağmen, araştırıcılar sadece 7 kurbandan anlaşmakta. Bunların ikisi hayatta kaldı.

1. David Arthur Faraday, 17 ve Betty Lou Jensen, 16: Lake Herman Road’da, Benicia sınırları içinde, 20 Aralık 1968 tarihinde kurşunlanarak öldürüldüler.
2. Michael Renault Mageau, 19 ve Darlene Elizabeth Ferrin, 22: 5 Temmuz 1969 tarihinde, Vallejo’daki Blue Rock Springs Park’ta bir park yerinde kurşunlandılar. 3. Mageau saldırıya yaşarken, Ferrin hastahaneye getirilirken hayatını kaybetti.
4. Bryan Calvin Hartnell, 20 ve Cecelia Ann Shepard, 22: 29 Eylül 1969 tarihinde Napa ilindeki Berryessa gölü kıyısında bıçaklandılar. Hartnell 8 bıçak yarasını yaşadı, Shepard ise iki gün sonra hastahanede öldü.
5. Paul Lee Stine, 29: San Francisco’daki Presidio Heights civarında ateş edilerek öldürüldü.[2]

Zodyak şifresi, zodiac killer letter

Zodyak Şifresi

11 Ekim 1969 gecesi taksi şoförü Paul Stine, San Francisco’nun Presidio Heights muhitinde, kimliği belirsiz bir erkek tarafından, taksisinin içinde 9 milimetrelik tabancayla vurulur. Evlerinin penceresinden bakmakta olan üç çocuk olayı görür ve katil olay yerinden ayrılmamışken, polisi arar. Fakat polis telsizinden yapılan anons, (klasik bir şekilde) şüphelinin siyah bir kişi olduğu yönündedir. Ve, bu hata katilin olay yerinden rahatlıkla uzaklaşmasına sebep olur. Bu olaydan üç gün sonra San Francisco Chronicle gazetesine, Stine’nin gömleğinden yırtılmış bir parça ile birlikte gönderilmiş bir mektup gelir. Katil, mektupta cinayeti kendisinin işlediğini ve devam edeceğini söyler. Alttaki imza ise tanıdıktır; "Zodyak". Mevzumuza konu olan, 340 karakterlik kriptogram ise yine aynı gazeteye bu mektuptan yaklaşık üç hafta sonra gönderilen 2. Zodyak kriptogramıdır ve bugüne kadar çözülememiştir.

54 farklı kripto karakterin kullanıldığı 408 karakterlik ilk Zodyak kriptogramı, öğretmen çift Donald ve Bettye Harden tarafından kesin olarak çözülmüştür. Kesin çözümün ölçütü; eldeki şifre anahtarının kripto metnine uygulandığında rastlantısal olamayacak kadar anlamlı bir sonuç üretip üretemediğidir. Harden anahtarı, yazım hataları ile dolu olsa da rastlantısal olamayacak kadar anlamlı bir mesajı ortaya çıkarmıştır. Yine de mesajın son 18 harfinin anlamının hâlâ çözülememiş olduğunu söyleyelim. Çözülen metinde Zodyak şöyle yazar:

“İnsanları öldürmekten hoşlanıyorum; çünkü bu, insan en tehlikeli hayvan olduğu için, ormandaki vahşi avlardan bile daha eğlenceli bir şey. Bu bir kızla yatağa girmekten bile daha heyecan verici bir deneyim. En iyi tarafı da şu ki ben öldüğümde cennette yeniden doğacağım ve kurbanlarım benim oradaki kölelerim olacaklar. Size adımı vermeyeceğim çünkü benim öteki dünya için köle toplama işimi yavaşlatmaya ya da durdurmaya kalkacaksınız. (anlaşılmayan karakterler)...”

İlkinden tam üç ay, Paul Stine’ın öldürülmesinden dört hafta sonra yollanan ikinci mesaj, birçok denemeye rağmen 43 yıl boyunca çözülemez. Türkmen bunun nedenini, birkaç önermeyle anlamaya çalışmış:

“İlkin, bu şifrede ilkine ilaveten dokuz kripto karakteri daha kullanılmıştır. Ayrıca bu şifre ilkinden 68 karakter daha kısadır ki bu da şifreyi karmaşıklaştırmakta ve çözümü zorlaştırmaktadır. Şifrenin çözümünü güçleştiren diğer faktörler de örneğin bu kez ‘anagram’lardan (sözcüklerde harflerin sırasının değiştirilmesinden) yararlanılması ya da şifrenin bir bölümünün ya da tamamının anlamsız cümlelerden oluşması gibi.”

Çözüm metni/tablosu :

AHLTIDIOTPAOLRIOP
DISIKILLING.AORDL
IDKNMSFCINKLLDIAL
SIITIDLOOMILSSLRO
NAMSIKOPAINTSTOPK
ILLINDLEOPEPNTOIK
DISRALIOFNLIO.ILA
KIOLDODLSNDGISOLA
PAMSTSCLONINDAWOR
EIDFOSILSLITANIDE
FSLKIKHAIGIITRMRL
OANDLLAOIROM.STIN
IWASDISDAININKILL
DINDIDIOOT.NOOKSS
DILOOKOAEHTOFCIES
AN.MIIRKLII.DMAIO
LNRSLOWEASNDNIALL
SSLNEINNTLSARKKLI
ANPPNATKINGLIOEEN
TMIADIPSICLLAARIS

Çözüm (İngilizce ve Türkçe)

AHLT (HALT) IDIOT PAOL RIOPDISI (PRIODISI) KILLING.
AORDLIDKNMSFCIN (LRD OF SIC MANKIND) KLLDI (KILLD) AL (ALL)
SIITIDLOOMILSSLRON (IDIOTS, SILLI MORONS)
AM SIKOP (PSIKO/SIKLOP), AINT STOP KILLIN D (THE) LEOPEP (PEOPLE)
NTOI (INTO) KDIS (SKID) RALI (LAIR) OF NLIO (LION).
I LAKI (LAIK) OLD ODLS (DOODLS / OLD OILS / OD DOLLS)
N D GISOLA (GAS OIL/GASOLIN) PAMSTS (STAMPS)
CLONIN DA WOREID (WEIRD) FOSILS LITANIDE (IN DETAIL)
FSLKIKHAIGIITRMRLOANDLLAOIROM (HIKKIG TRAILS OF ORLAND MIMORIALL?).
STIN (STINE), I WAS DISDAININ KILLDIN D IDIOOT.
NOOKSSDI (KIDS SOON) LOOK OA(OVER?) EHT (THE) OFCIESAN (IN CASE OF).
MIIRKLII (IM KILIIR).
DMA (AM D) IOLN (LION) RSLOWE (SLOWER) ASNDNIALL (DAN SNAIL)
SSLNEINNTL (SILENT) SARKKLIANPPNATKINGLIOEEN
(SNEAKN KILLA SERPANT, KING LION)
TMIADIPSICLLAARIS (IM D APICALLIPS TRIALS?)

İngilizcesi: Halt idiot Paul, Presidio killing. Lord of sick mankind killed all idiots, silly morons; am psycho (cyclops?), ain’t stop killing the people skid into lair of lion. I like doodles (old oils/odd dolls?) and the gasoline stamps, cloning the weird fossils in detail, hiking trails of Orland memorial (?). Stine, I was disdaining killing the idiot. In case of the kids look over soon. I’m killer. I am the lion slower than snail, silent sneaking killer serpent, king lion, I am the apocalypse trials (?).

Türkçesi: Dur ahmak Paul - Presidio cinayeti. Hasta insanlığın efendisi, tüm ahmakları ve zekadan yoksun aptalları yok etti. Sapkınım (Tepegöz’üm?), aslanın inine yuvarlanmışları katletmekten geri durmayacağım. Karalamaları, benzin karnelerindeki damgaları, tuhaf fosillerin ayrıntılı kopyalarını çıkarmayı, Orland (San Francisco yakınlarında bir kasaba) anıt-mezarlığı civarındaki yürüyüş yollarını seviyorum. Stine denen ahmağı öldürmeye tenezzül etmiyordum. Meraklı çocuklar görüverecekler diye. Katil benim. Salyangozdan bile yavaş hareket eden bir aslanım ben, sessiz ve sinsice sokulan, öldürücü yılan, kral aslan. Ben kıyamet günü kurulacak mahkemelerim.[6]

Kaynaklar

[1] www.zodiackiller.com/Letters.html
[2] tr.wikipedia.org/wiki/Zodiac_(seri_katil)
[3] fwmail.net/ilginc/yillardir-cozulemeyen-cinayetler
[4] SFPD New Release, March 2007.
[5] www.modernluxury.com/san-francisco
[6] www.radikal.com.tr/hayat/43_yillik_sirri_o_cozdu-1104803
[7] www.haberturk.com/polemik/haber/742702-zodyak-kâtili-aramizda-mi
[8] Paulo Coelho, "Kazanan Yalnızdır", s.260.
[9] Prof. Dr. İsmail Ersevim, "Ansiklopedik Sözlük".


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50968072 ziyaretçi (129180191 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler